CMS z nową prawniczką bankową

1120

Ilona Fedurek jest od lipca 2017 r. prawniczką kancelarii CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang w Warszawie – poinformowała ta firma prawnicza.

Objęła stanowisko counsela w praktyce bankowości i finansów. Przedtem takie samo zajmowała w kancelarii White & Case.

Ilona Fedurek specjalizuje się w prawie bankowym i finansowym. Doradza bankom i przedsiębiorcom w krajowych i transgranicznych transakcjach finansowania, w tym typu project finance i acquisition finance, w strukturyzacji kredytów, sporządzaniu dokumentacji zabezpieczeń oraz w zagadnieniach z zakresu regulacji bankowości (outsourcing usług, wymogi adekwatności kapitałowej). Obsługiwała także spory sądowe i arbitrażowe z udziałem banków. Była zaangażowana w postępowania upadłościowe spółek.

Wcześniej przez 10 lat pracowała w kancelarii White & Case, ostatnio od stycznia 2017 r. jako counsel.

Jest adwokatem, absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Wrocławskim (2007).

Jak oświadczył Mark Segall, partner zarządzający zespołem bankowości i finansów w Polsce i w Europie ŚrodkowoWschodniej, Ilona Fedurek wzmocni polski zespół bankowości swoją wiedzą i doświadczeniem, a tym samym jego ofertę dla klientów w Polsce i w regionie CEE. Rozwój warszawskiej praktyki bankowości i finansów jest potwierdzeniem naszych planów dalszego wzrostu w zakresie wszystkich głównych obszarów specjalizacji zespołu, czyli na rynku usług finansowania transakcji akwizycyjnych, finansowania projektów nieruchomościowych, finansowania projektów oraz eksportu, a także usług regulacyjnych oraz restrukturyzacyjnych – stwierdził.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl