Raport IFLR 1000: Kancelarie w obsłudze energetyki i infrastruktury

467

„Rynek Prawniczy” przedstawia 14 transakcji w sektorach energetyki i infrastruktury w Polsce wybranych w raporcie IFLR 1000  oraz obsługujące je firmy prawnicze.

IFLR 1000 to renomowany przewodnik po najlepszych kancelariach specjalizujących się w prawie finansowym i korporacyjnym w ponad 120 jurysdykcjach na całym świecie, w tym w Polsce. Eksperci opracowują  rankingi firm prawniczych, w internetowym serwisie publikowane są informacje o znaczących transakcjach (deal data). Przygotowują także raporty dotyczące poszczególnych dziedzin obsługi. Pod koniec lipca 2017 r. opublikowany został raport „Energy & Infrastructure 2017” podsumowujący działalność firm prawniczych w tych dwóch sektorach w ostatnim czasie w czterech regionach świata: Afryce, Azji Pacyficznej, Ameryce Łacińskiej i Europie ŚrodkowoWschodniej, a w tej ostatniej także w Polsce. Raport m.in. opisuje wybrane, najważniejsze zdaniem autorów, wydarzenia i transakcje obsługiwane przez kancelarie w ostatnich dwóch latach.

Za raportem „Energy & Infrastructure 2017” przedstawiamy to zestawienie dla Polski z krótkim opisem poszczególnych dealów i podaniem obsługujących je kancelarii.

 • Interkonektor gazowy Polska Czechy Stork II (project development).

Gazociąg  Libhošť–Hať–Kędzierzyn łączący systemy przesyłu gazu ziemnego Polski i Czech W przedsięwzięcie zaangażowane są firmyoperatorzy systemów przesyłowych Net4Gas z Polski i GazSystem z Polski. Gazociąg ma być oddany do użytku w 2020 r.

Doradcy prawni: Kinstellar; Sołtysiński Kawecki & Szlęzak (spółka Net4Gas z Czech)

 • Projekt Baltic Gas (project development).

Podmorski gazociąg ze złóż gazowych na Bałtyku. Joint venture spółek Baltic Gas należącej do firmy Lotos Petrobaltic i CalEnergy Resources Poland, która jest polską spółką firmy CalEnergy Resources Limited należącej do amerykańskiej Berkshire Hathaway Energy Company, będącej częścią konglomeratu Berkshire Hathaway kontrolowanego przez Warrena Buffetta.

Doradca prawny: CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang (CalEnergy Resources Poland)

 • Farma Wiatrowa Banie (project development).

Trzyetapowy projekt w województwie zachodniopomorskim – w 2015 r. oddano 25 turbin o mocy 50 megawatów, w 2016 r. 28 o mocy 56 MW, a trzeci etap (84 MW)  jest w realizacji. Firma Energix Renewable Energies z Izraela przejęła przedsięwzięcie w marcu 2015 r. i jest jego głównym deweloperem. Inwestorem jest Wiatromill spółka zależna Energix. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju wsparł je finansowaniem w kwocie 277 mln zł.

Doradca prawny: Dentons (Energix)

 • Międzynarodowa trasa kolejowa E75 Rail Baltica Warszawa Białystok (project development).

Modernizacja szlaku, który jest częścią transeuropejskiego korytarza transportowego z Berlina do Helsinek przez Warszawę, Kowno, Rygę i Tallin. Europejski Bank Inwestycyjny pożyczył firmie PKP Polskie Linie Kolejowe 175 mln euro na to przedsięwzięcie, które pozwoli pociągom pasażerskim rozwinąć prędkość 160km/h, a towarowym 120 km/h.

Doradca prawny: Wardyński i Wspólnicy (PKP PLK)

 • Odkupienie przez polski koncern energetyczny Enea Elektrowni Połaniec od francuskiego koncernu Engie (public acquisition).

Wartość tej transakcji (enterprise value) to 1,073 mld zł. Elektrownia położona we wsi Zawada pod miejscowością Połaniec, składa się z ośmiu bloków o łącznej mocy 1,9 gigawatów, z czego ponad 200 megawatów to jeden z największych na świecie „zielonych bloków” wykorzystujących biomasę. To największa elektrownia węglowa w południowowschodniej Polsce, wytwarzająca 5 proc. energii elektrycznej w kraju.

Doradcy prawni: Dentons (Enea); Allen & Overy (Engie)

 • Drugie nabrzeże głębokowodnego terminalu kontenerowego w Gdańsku Deepwater Container Terminal 2 (project development; project finance).

Ma 656 m długości i do 17 m głębokości i czyni z portu gdańskiego największy pod względem liczby przeładunków terminal kontenerowy na Morzu Bałtyckim. Banki BNP Paribas Fortis, BGŻ BNP Paribas, BGK, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, mBank, Bank Pekao, PKO Bank Polski oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń zapewniły finansowanie przedsięwzięcia w kwocie 200 mln euro.

Doradca prawny: Allen & Overy (kredytodawcy)

 • Ekspansja rafinerii spółki Lotos w Gdańsku (project development; project finance).

Budowa na terenie rafinerii w Gdańsku nowoczesnej instalacji przerobu ropy naftowej opóźnionego koksowania oraz  infrastruktury towarzyszącej. Jest to tzw. Program „Efektywna Rafinacja” – EFRA. Przedsięwzięcie finansują Bank Millennium, Bank Zachodni WBK, Société Générale, BGK, Bank Pekao, PKO BP i PZU. Konsorcjum udzieliło spółce Lotos Asfalt kredytu inwestycyjnego w wysokości do 432 mln dolarów, na okres do grudnia 2024 r., na sfinansowanie 70 proc. wartości inwestycji oraz kredytu obrotowego w kwocie do 300 mln zł  na finansowanie działalności operacyjnej, płatności podatku VAT oraz refinansowanie istniejącego zadłużenia obrotowego. Całkowity koszt programu to ok. 2,3 mld zł.

Doradcy prawni: Allen & Overy (kredytobiorcy Grupa Lotos, Lotos Asfalt); Clifford Chance (konsorcjum kredytodawców)

 • Budowa nowego bloku w Elektrowni Kozienice (project development).

Konsorcjum firm PolimexMostostal i Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe jest wykonawcą inwestycji – budowy nowego bloku o mocy 1075 megawatów, który ma być ostatecznie gotowy pod koniec 2017 r. Nowy blok w Kozienicach (kocioł i turbina parowa) będzie najnowocześniejszą jednostką wytwórczą na węgiel kamienny w Polsce oraz Europie. Elektrownia Kozienice w Świerżach Górnych należąca obecnie do firmy Enea Wytwarzanie jest drugą pod względem wytwarzanej mocy w Polsce.

Doradcy prawni: Dentons (PolimexMostostal, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe); Domański Zakrzewski Palinka (Enea Wytwarzanie)

 • Most energetyczny LitPol Link (project development)

Litwa i Polska wspólnie zrealizowały strategiczne dla Unii Europejskiej przedsięwzięcie: LitPol Link to dwutorowa napowietrzna linia energetyczna 400kV o długości 163 km linii między Ełkiem i Alytus, która łączy infrastruktury elektroenergetyczne państw bałtyckich (Litwy, Łotwy, Estonii) i Europy Zachodniej. To wspólne przedsięwzięcie operatorów sieci z Litwy i Polski – Litgridu  i Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Pierwszy etap oddano do użytku w grudniu 2015 r. Wartość inwestycji to ponad  550 mln euro. Pod koniec 2016 r. rozpoczęły się przygotowania do drugiego połączenia energetycznego między Polską a Litwą.

Doradcy prawni: Dentons (PSE); Cobalt i TGS Baltic (Litgrid)

 • Budowa nowego bloku w Elektrowni Ostrołęka (project development),

Ma zacząć się w 2018 r. a zakończyć w 2023. Energa i Enea zawarły w grudniu 2016 r. umowę inwestycyjną, której celem jest wspólne przygotowanie, budowa i eksploatacja nowego bloku energetycznego opalanego węglem kamiennym o mocy około 1000 MW. Zadaniem wykonawcy będzie realizacja kompletnej elektrowni. Do zamówienia kandyduje siedem firm/konsorcjów, Jedną z nich jest Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe.

Doradcy prawni: Weil, Gotshal & Manges (Elektrownia Ostrołęka); Wardyński i Wspólnicy (Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe)

 • Gazoport LNG w Świnoujściu terminal  przeładunkowy i regazyfikacyjny skroplonego gazu ziemnego (project development; project finance).

Spółka Polskie LNG należąca do operatora Gaz-System, powołana do budowy i eksploatacji terminalu uruchomiła go w czerwcu 2016 r. Przyjmuje dostawy gazu z Kataru na podstawie 20letniego kontraktu z firmą Qatargas. Terminal pozwala na regazyfikację do 5 mld m sześć. gazu ziemnego rocznie.  Wartość inwestycji sięgnęła 3,638 mld  zł, w tym dofinansowania z UE ponad 888 mln zł.

Doradca prawny: Weil, Gotshal & Manges (spółka Polskie LNG – operator terminalu)

 • Budowa trzeciej obwodnicy Krakowa – Trasy Łagiewnickiej (project development; project finance).

Odcinek drogi samochodowej o długości 3,5 km i trasy tramwajowej o długości 2,5 km. Planowane oddanie do użytku w 2020 r. Finansowanie zapewniły Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Gospodarstwa Krajowego i Polski Fundusz Rozwoju. W  lutym 2017 r. celowa spółka Trasa Łagiewnicka należąca do Gminy Miejskiej Kraków zawarła umowę pożyczki podporządkowanej z Polskim Funduszem Rozwoju na sfinansowanie przedsięwzięcia.

Doradca prawny: Allen & Overy (Polski Fundusz Rozwoju pożyczkodawca)

 • Elektrociepłownia gazowa Toruń (project development; project finance).

We wrześniu 2015 r.  EDF Polska i fundusz zarządzany przez Polskie Inwestycje Rozwojowe (obecnie Polski Fundusz Rozwoju) podpisały umowę inwestycyjną  dotyczącą finansowania budowy nowej elektrociepłowni gazowej w Toruniu. Wartość gotowej już inwestycji szacowana jest na 550 mln zł. W pierwszej połowie przyszłego roku, po zakończeniu kilkumiesięcznych testów, zakład powinien zacząć regularną pracę w kogeneracji: jego moc elektryczna to ok. 100 MW, a cieplna 330 MW.

Doradcy prawni: Domański Zakrzewski Palinka (EDF Polska); Norton Rose Fulbright (Polskie Inwestycje Rozwojowe)

 • Budowa szpitala powiatowego w Żywcu w formule partnerstwa publicznoprywatnego (PPP; project development; project finance).

Kanadyjska firma InterHealth Canada buduje w Żywcu szpital, którym następnie będzie przez 30 lat zarządzać. Finansowanie projektu zapewniło konsorcjum EBRD, FM Banku PBP i Alior Banku. Szpital ma zostać oddany do użytku pod koniec 2018 r.

Doradcy prawni: CDZ – Chajec Don-Siemion & Żyto; DLA Piper; SDZ Legal Schindhelm – Schampera Dubis Zając i Wspólnicy; Wolf Theiss (InterHealth Canada); CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang (kredytodawcy EBRD, FM Bank PBP, Alior Bank)

*****

Wydawcą   IFLR 1000 jest grupa Legal Media należącą do Euromoney, jednej z największych firm w branży informacji biznesowych na świecie.

Opracowanie: Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy