Hogan Lovells i White & Case w megaemisji bankowych listów zastawnych

229

Kancelaria Hogan Lovells doradzała mBankowi Hipotecznemu przy ustanowieniu międzynarodowego programu emisji hipotecznych listów zastawnych do kwoty trzech miliardów euro. Kancelaria White & Case była doradcą banków organizujących emisję listów.

Prospekt emisyjny mBanku Hipotecznego został 6 lipca 2017 r. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Sektora Finansowego w Luksemburgu w celu dopuszczenia listów zastawnych do obrotu na tamtejszej giełdzie papierów wartościowych. Odnosi się do drugiego międzynarodowego programu emisji hipotecznych listów zastawnych ustanowionego przez bank działający w Polsce. Pierwszy był PKO Bank Hipoteczny, który w 2016 r. wprowadził europejski program emisji o wartości do 4 mld euro.

Łączna wartość programu mBanku Hipotecznego opiewa na 3 mld euro, a wartość jednego listu zastawnego wynosi minimum 100 tys. euro. W ramach programu listy mogą być emitowane w dowolnej walucie.

Listy zastawne to uregulowane ustawą o listach zastawnych i bankach hipotecznych z 1997 r. dłużne papiery wartościowe, których emitent zobowiązuje się wobec uprawnionego do spełnienia określonych świadczeń pieniężnych. Świadczenie takie polega na wypłacie odsetek i wykupie listów zastawnych w sposób i w terminach określonych w warunkach emisji. Do emisji listów zastawnych uprawnione są jedynie specjalistyczne banki hipoteczne.

mBank Hipoteczny należy do grupy mBanku. Działa od 1999 r., jest największym bankiem hipotecznym w Polsce pod względem wielkości aktywów. Finansuje inwestycje komercyjne na rynku nieruchomości, w tym budynki biurowe, centra i obiekty handlowe, hotele, magazyny, osiedla mieszkaniowe i domów jednorodzinnych. We współpracy z mBankiem udziela hipotecznych kredytów mieszkaniowych. Listy zastawne emituje od 2000 r., gdy jako pierwszy wprowadził je na polski rynek kapitałowy po wojnie. Są podstawowym źródłem refinansowania jego działalności kredytowej. Łączna wartość nominalna jego listów w obrocie to 4,18 mld zł.

mBankowi Hipotecznemu przy ustanowieniu międzynarodowego programu emisji hipotecznych listów zastawnych doradzała kancelaria Hogan Lovells – prawnicy z biur w Warszawie i Londynie.

Obsługę banków Commerzbank (główny aranżer oraz dealer emisji), Erste Group Bank, J.P. Morgan Securities, Landesbank BadenWürttemberg, Société Générale Corporate & Investment Banking (dealerzy) wykonywał zespół prawników kancelarii White & Case z biur w Warszawie, Londynie i Frankfurcie pod kierownictwem partnerów Marcina Studniarka, Davida Barwise’a (Londyn) oraz Jochena ArtzingerBoltena (Frankfurt), z udziałem senior counsela  Grzegorz Jukiela, counsela Bartosza Smardzewskiego oraz associates Katarzyny Grodziewicz i Michała Jadwisiaka.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl