Nie czas na adwokackie i radcowskie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

711

Ministerstwo Sprawiedliwości nie pracuje nad umożliwieniem adwokatom wykonywania zawodu w formie spółek kapitałowych – tak na interpelację posła Tomasza Jaskóły w sprawie zmiany ustawy Prawo o adwokaturze odpowiedział wiceminister Marcin Warchoł.

W interpelacji skierowanej 8 czerwca 2017 r. do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro poseł Tomasz Jaskóła (klub Kukiz’15) stwierdził, że art. 4a Prawa o adwokaturze uniemożliwia dziś adwokatom prowadzenie kancelarii w formie spółki kapitałowej. Tymczasem krajowe zjazdy adwokatury w 2007 i  2013 r. zobowiązywały w uchwałach programowych Naczelną Radę Adwokacką do podjęcia prac na rzecz wprowadzenia takich rozwiązań. W uchwałach podkreślano zwłaszcza, iż „nieracjonalnym jest pozwolenie na wykonywanie zawodu adwokata w formie zespołu adwokackiego, przy wyłączeniu tej możliwości w formie spółek kapitałowych”.

Poseł napisał też, że wspomniany zakaz dla adwokatów „prowadzi do gorszego ich traktowania niż chociażby doradców podatkowych, również wykonujących działalność prawniczą, a mogących działać np. w formie spółki z o.o.”

W związku z tym poseł w interpelacji zapytał, czy ministerstwo robi coś w kierunku zmiany ustawy adwokackiej w tej kwestii.

W odpowiedzi z 14 lipca 2017 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł napisał m.in., iż „art. 4a ust. 1 ustawy ustanawia ograniczony katalog form organizacyjnych praktyki adwokackiej, którego pojemność jest konsekwencją decyzji ustawodawcy uwzględniającego realia wykonywania wolnego zawodu, czy też szerzej – realia obrotu gospodarczego”.

Zauważył też, że „analogiczny katalog rodzajów spółek prawa handlowego, w ramach których może być świadczona pomoc prawna (tj. nieuwzględniający spółek kapitałowych), dotyczy również zawodu radcy prawnego oraz prawników zagranicznych”.

Na zakończenie poinformował zaś, że „aktualnie w Ministerstwie Sprawiedliwości nie są prowadzone prace mające na celu rozszerzenie katalogu form wykonywania zawodu adwokata o możliwość świadczenia pomocy prawnej w ramach spółek kapitałowych”.

Ireneusz Walencik

 i.walencik@rynekprawniczy.pl