Sójka Maciak Mataczyński w wykupie kiosków z gazetami przez prezesa

270
(ruch.com.pl)

Jak dowiedział się „Rynek Prawniczy”, kancelaria Sójka Maciak Mataczyński doradzała cypryjskiej spółce Loverose kontrolowanej przez biznesmena Igora Chalupca, prezesa firmy kolporterskiej  „Ruch”, przy jej przejęciu od funduszu Eton Park Capital Management.

Spółka Loverose w maju 2017 r. zawarła z amerykańskim funduszem inwestycyjnym Eton Park umowę w sprawie wykupu menedżerskiego „Ruchu” przez Igora Chalupca. Wartości transakcji nie ujawniono. Firma zajmuje się kolportażem prasy drukowanej i cyfrowej (ma 28,14 proc. udziałów w spółce e-Kiosk), posiada sieć kiosków i salonów prasowych oraz oferuje usługi kurierskie „Paczka w Ruchu”.

Fundusz Eton Park Capital Management to inwestor finansowy, który w 2010 r. kupił na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych kontrolny pakiet akcji „Ruchu” od Skarbu Państwa. W styczniu 2011 r. nowy właściciel zdjął spółkę z parkietu poprzez wezwanie na sprzedaż wszystkich akcji, co kosztowało 546,6 mln zł. Następnie zaczął wdrażać w niej plan inwestycyjny, m.in. wyprzedawał nieruchomości. Jednak nie zarobił, a jedynie zdołał odzyskać połowę z zainwestowanych 630 mln zł.

W marcu 2017 r. Eton Park Capital, który był  funduszem hedgingowym, nastawionym na wyższe ryzyko inwestycyjne i oferującym inwestorom w zamian wyższe zyski, został zamknięty. Założył go w 2004 r. Erica Mindich, bankier inwestycyjny z banku Goldman Sachs. Ostatnio fundusz przynosił straty i właściciel zdecydował o jego likwidacji i zwrocie kapitałów inwestorom.

Decyzja o sprzedaży „Ruchu” była tego konsekwencją. Na kupno zarządzanej przez siebie firmy zdecydował się Igor Chalupec.

W czasach PRL „Ruch” był monopolistą w dystrybucji prasy. Dziś jest drugi na tym rynku, po firmie Kolporter. Jego udział w nim wynosi ok. 30 proc. Dostarcza gazety i czasopisma do 18,5 tys. punktów sprzedaży w całym kraju, w których handluje także papierosami, biletami komunikacji miejskiej i innymi drobiazgami codziennego użytku.

Jak twierdzi spółka, przejęcie „Ruchu” przez Igora Chalupca ma umożliwić kontynuację strategii przekierowania firmy na świadczenie usług logistycznych i kurierskich dla sektora  e-commerce.

Nabywcy doradzała przy transakcji kancelaria SMM Legal Sójka Maciak Mataczyński, o czym poinformowała na swojej stronie internetowej.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl