Z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z powrotem do kancelarii Wojewódka i Wspólnicy

307

Marcin Wojewódka, założyciel i wspólnik zarządzający kancelarii Wojewódka i Wspólnicy, specjalizującej się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, przestał być członkiem zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Od 4 maja 2016 r. do 13 czerwca 2017 r. nadzorował w ZUS pion administracji i zamówień publicznych, odpowiadał za kwestie kadrowe oraz relacje z partnerami społecznymi. Rezygnację złożył 8 czerwca, następnie Rada Nadzorcza ZUS odwołała go z funkcji.

Jak informuje na stronie internetowej kancelaria „przyczyną tej decyzji są nowe wyzwania zawodowe, w tym powrót do aktywnego zarządzania kancelarią Wojewódka i Wspólnicy oraz zbliżające się zmiany w systemie emerytalnym, w szczególności w zakresie dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego w postaci wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych, które docelowo mają objąć wszystkich pracodawców”.

(www.zus.pl)
(www.zus.pl)

Marcin Wojewódka to prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym w dziedzinie prawa pracy i świadczeń pracowniczych, które zdobył w firmach doradczych Arthur Andersen (dwa lata) i Mercer Human Resource Consulting (pięć lat). Specjalizuje się w świadczeniach pracowniczych, zbiorowych stosunkach pracy oraz postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy. Zajmował się też zagadnieniami związanymi z radami pracowników, związkami zawodowymi, a także przygotowaniem i negocjowaniem wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy (regulaminy, zakładowe układy zbiorowe pracy, porozumienia ze związkami zawodowymi). Współtworzył pracownicze programy emerytalne.

W 2004 r. założył butikową kancelarię prawa pracy Wojewódka i Wspólnicy. Jest radcą prawnym, członkiem Stowarzyszenia Prawa Pracy, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1997). W grudniu 2011 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych – obronił pracę „Pracownicze programy emerytalne jako forma dodatkowego zabezpieczenia na starość w Polsce. Ocena funkcjonowania”.

O tym, „co go skłoniło do ograniczenia własnej działalności i podjęcia służby w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych” powiedział onego czasu nieistniejącemu już portalowi Prawnik.pl. Mówił, że skala oraz rodzaj wyzwania, ponieważ ZUS to jeden z największych pracodawców w Polsce i największa instytucja finansowa odpowiedzialna za operacje rzędu 200 mld zł rocznie. Jednak najważniejsza była możliwość współpracy z prof. Gertrudą Uścińską, jedną z najważniejszych osób, jakie spotkał na swojej drodze zawodowej. W lutym 2016 r. prof. Uścińska została prezesem ZUS i zaproponowała Wojewódce dołączenie do zarządu.

Marcin Wojewódka wznowił „swoją aktywną działalność w kancelarii już pod koniec czerwca 2017 r.”. Jak wynika z komunikatu ZUS wcześniej „podziękował za ponad roczną współpracę prezes ZUS prof. Gertrudzie Uścińskiej”.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl