Cztery prywatne i jedna państwowa kancelaria w bankowym arbitrażu

1695

Kancelarie Bird & Bird, Shackleton and Associates Ltd, Modzelewska & Paśnik oraz kancelaria radcy prawnego Maciej Martyński reprezentowały rząd polski w arbitrażowym sporze z funduszem Abris Capital Partners – ustalił „Rynek Prawniczy”. Obecnie zastępstwo procesowe w sprawie skargi o uchylenie wyroku arbitrażowego prowadzi Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.

Fundusz private equity Abris Capital Partners, a właściwie jego zarejestrowana w Luksemburgu spółka PL Holdings, domagał się od rządu Rzeczypospolitej Polskiej 2 mld 131 mln zł odszkodowania za wywłaszczenie z 99,6 proc. akcji FM Banku PBP poprzez wymuszenie przez państwową Komisję Nadzoru Finansowego ich sprzedaży. Roszczenie obejmuje straty poniesione wskutek wywłaszczenia oraz utracone korzyści.

Jak informował portal internetowy wPolityce.pl, Trybunał Arbitrażowy przy Izbie Handlowej w Sztokholmie, przed którym toczył się spór w ramach arbitrażu inwestycyjnego, wydał 28 czerwca 2017 r. wyrok niekorzystny dla strony polskiej. Portal cytuje dokument skierowany przez PL Holdings po wydaniu wyroku do wicepremiera Mateusza Morawieckiego z propozycją rozpoczęcia negocjacji w sprawie ugody dotyczącej wysokości odszkodowania dla inwestora.

Trybunał w składzie przewodniczący George A. Bermann (Stany Zjednoczone), Julian D.M. Lew (Wielka Brytania, arbiter spółki), Michael E. Schneider (Niemcy, arbiter strony polskiej) uznał, że organ państwa polskiego, jakim jest Komisja Nadzoru Finansowego, wywłaszczając inwestora z akcji FM Bank PBP bez odszkodowania, naruszył umowę o ochronie inwestycji zawartą między Polską, Belgią i Luksemburgiem. Trybunał orzekł, że za szkodę spowodowaną bezprawnymi działaniami KNF, Polska ma zapłacić inwestorowi odszkodowanie. Kwota, której inwestor domagał się w postępowaniu to 2 mld 131 mln zł. Trybunał zobowiązał strony do polubownego ustalenia do 28 lipca 2017 r. dokładnej wysokości odszkodowania należnego Abris Capital Partners. W razie braku wspólnych ustaleń trybunał przyjmie wysokość szkody ustaloną przez biegłych i wyda wyrok co do wysokości odszkodowania do 29 września 2017 r.

Jak podaje portal wPolityce.pl, Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej poinformowała, iż reprezentuje rząd w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w Sztokholmie i Sądem Najwyższym Szwecji w sprawie skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego w całości. Szczegółów dotyczących postępowania PG RP nie ujawnia „ponieważ sprawa jest w toku”.  

Sprawa w arbitrażu została przez PL Holdings wszczęta pod koniec 2014 r., po tym, jak Komisja Nadzoru Finansowego najpierw zakazała funduszowi Abris wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji FM Banku PBP, a następnie nakazała sprzedaż 99,6 proc. udziałów w banku. Zdaniem KNF, właściciel nie dawał rękojmi „ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem” – chodziło o niekonsultowanie z komisją zmian w zarządzie, zatrudnienie nowego prezesa na kontrakcie menedżerskim, a nie na umowie o pracę oraz nadmierne uprawnienia rady nadzorczej.

Abris w 2013 r. połączył dwa oddzielnie kupione banki PBP Bank i FM Bank w jeden. Decyzje KNF doprowadziły fundusz do wystawienia go na sprzedaż, czyli przymusowego wyjścia z inwestycji. W listopadzie  2015 r. kupił go brytyjski fundusz private equity AnaCap. Nowy właściciel przekształcił go w Nest Bank.

Jak poinformowała Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej w „Sprawozdaniu z działalności Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa” w 2016 r., spór z „inwestorem luksemburskim” w imieniu władz państwa polskiego Prokuratoria prowadziła najpierw we współpracy z kancelarią Bird & Bird. Gdy w 2016 r. doszło do rozwiązania umowy z nią za porozumieniem stron, sprawę prowadził następnie zespół radców PG SP z udziałem angielskiej kancelarii arbitrażowej Shackleton and Associates Ltd, polskiej kancelarii Modzelewska & Paśnik oraz Kancelarii Radcy Prawnego Maciej Martyński.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl