Clifford Chance i DLA Piper w nowych paliwowych obligacjach dla każdego

266
Rafineria Orlenu w Płocku (fot.: www.orlen.pl)

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Clifford Chance doradza Polskiemu Koncernowi Naftowemu Orlen przy drugim programie emisji obligacji detalicznych do kwoty 1 mld zł. Kancelaria DLA Piper doradza Domowi Maklerskiemu PKO Banku Polskiego, który obligacje zaoferuje.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła 20 lipca 2017 r. prospekt emisyjny sporządzony przez PKN Orlen w związku z ofertą publiczną obligacji oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie ich do obrotu na giełdowym rynku regulowanym, w ramach platformy Catalyst. W kwietniu rada nadzorcza koncernu wyraziła zgodę na drugi w historii spółki program emisji obligacji detalicznych. Tak jak poprzedni, realizowany w latach 20132014, i ten przewiduje wyemitowanie 10 mln papierów dłużnych o wartości nominalnej 100 zł w kilku seriach do łącznej kwoty 1 mld zł w okresie 12 miesięcy. Emisje mają rozpocząć się po wakacjach.

Nowy program ma być przeznaczony na refinansowanie wykupu zobowiązań z poprzedniego. Parametry poszczególnych emisji będą ustalane na podstawie sytuacji rynkowej i w zgodzie z potrzebami spółki.

PKN Orlen jest jednostką dominującą jednej z największych grup naftowych w Europie ŚrodkowoWschodniej pod względem zdolności przetwórczej, liczby stacji paliw i dochodów. Grupa specjalizuje się w przetwórstwie ropy naftowej i jest

największym producentem paliw oraz innych produktów rafineryjnych i petrochemicznych w Polsce. Zarządza kompleksem sześciu rafinerii, z których trzy znajdują się w Polsce (w Płocku, Trzebinii i Jedliczu), dwie w Republice Czeskiej (w Litvinovie i Kralupach) oraz jedna na Litwie (w Możejkach). Zaplecze logistyczne tworzy infrastruktura składająca się z naziemnych i podziemnych baz magazynowych oraz sieci rurociągów.

Przy wcześniejszym programie obligacji detalicznych obsługę prawną świadczyły kancelaria Clifford Chance jako doradca PKN Orlen i kancelaria Baker McKenzie doradzająca instytucjom finansowym  pośredniczącym w ofercie, którymi byli UniCredit CAIB Poland oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

Płocki koncern przeprowadził również dwie emisje siedmioletnich euroobligacji  za pośrednictwem swej szwedzkiej spółki Orlen Capital,  w 2014 r. o wartości 500 mln euro oraz w 2016 r. o wartości 750 mln euro. Przy obu doradcą prawnym Orlen Capital jako emitenta oraz PKN Orlen jako gwaranta emisji była kancelaria Clifford Chance – biura w Londynie i w Warszawie oraz kancelaria Vinge ze Szwecji. Doradcą menedżerów oferty i koordynatorów emisji – grupy banków pod wodzą BNP Paribas i i Societe Generale była natomiast kancelaria Allen & Overy.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl