Nowa kancelaria wystartowała do obsługi rynku nieruchomości

2601

SKJ Szybkowski Kuźma Jeleń – tak nazywa się kancelaria, która działa w Warszawie od czerwca 2017 r. Założyli ją Wojciech Szybkowski, Agnieszka Kuźma i Anna Jeleń, byli prawnicy działu real estate warszawskiego biura kancelarii CMS. Nowa firma koncentruje się na obsłudze rynku nieruchomości, ale zamierza rozwijać też inne kompatybilne kompetencje.

Na stronie internetowej kancelaria wymienia następujące specjalizacje: zbywanie i nabywanie nieruchomości; procesy inwestycyjne i inwestycje typu greenfield; finansowanie dłużne i z kapitału właścicielskiego; komercjalizacja nieruchomości i zarządzanie nimi; kontrakty budowlane; prawo ochrony środowiska; prawo kontraktów; fuzje i przejęcia oraz prawo spółek; prawo pracy; restrukturyzacja i upadłość; postępowania sądowe, arbitrażowe i administracyjne; zamówienia publiczne.

Ze strony www wynika, iż zespół kancelarii liczy obecnie ośmioro prawników, w tym troje partnerów-założycieli.

Wojciech Szybkowski specjalizuje się w obsłudze inwestycji w nieruchomości komercyjne: budynki biurowe, centra handlowe i logistyczne, hotele. Doradza inwestorom, deweloperom, kredytodawcom i najemcom. Opracowuje strategie prawne i rozwiązania w zakresie budowy, nabywania, komercjalizacji, zbywania nieruchomości. Obsługuje budowę nowych zakładów przemysłowych i centrów dystrybucyjnych, transakcje połączenia i nabycia, finansowania, dzierżawy, franszyzy i umowy o zarządzanie w branży hotelarskiej, a także transakcje fuzji i przejęć oraz joint venture.

Wcześniej pracował m.in. w kancelariach CMS Cameron McKenna (ponad 10,5 roku, ostatnio jako partner), White & Case (ponad rok).

Jest radcą prawnym, absolwentem studiów prawniczych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1997).

Agnieszka Kuźma specjalizuje się w prawie nieruchomości i budownictwa, prawie administracyjnym i handlowym. Doradza w transakcjach związanych z nieruchomościami, w tym przy przejęciach (share deal i asset deal), zbyciu, sprzedaży i leasingu oraz przedsięwzięciach joint venture. Świadczy usługi prawne w zakresie komercjalizacji projektów i reprezentuje inwestorów w pozyskiwaniu finansowania i refinansowania projektów nieruchomościowych. Obsługuje procesy budowlane i inwestycyjne.

Wcześniej przez ponad 11 lat pracowała w kancelarii CMS Cameron McKenna (ostatnio jako of counsel).

Jest adwokatem od 2010 r., absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2006).

Anna Jeleń specjalizuje się w prawie cywilnym, w tym w prawie nieruchomości oraz prawie gospodarczym. Obsługuje klientów z sektora nieruchomości, prowadzi  badania stanu prawnego, sporządza raporty due diligence. Doradza przy transakcjach nabycia i sprzedaży nieruchomości i przedsiębiorstw, transakcjach joint venture, finansowaniu projektów inwestycyjnych, przy negocjowaniu umów najmu (w tym builttosuit), umów o roboty budowlane. Reprezentuje strony w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Wcześniej przez dziewięć lat pracowała w kancelarii CMS Cameron McKenna (ostatnio jako senior associate).

Jest adwokatem, absolwentką studiów prawniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego (2009).

W zespole znaleźli się starszy prawnik Joanna Kwaśny-Krajewska, specjalizująca się w prawie ochrony środowiska, która pracowała wcześniej w butikowej Kancelarii Prawa Ochrony Środowiska APŁ i w kancelarii White & Case, ponadto counsel Krzysztof Malik, specjalista w dziedzinie prawa pracy oraz starszy prawnik Piotr Brzózka, zajmujący się m.in. prawem nieruchomości.

Zespół kancelarii uzupełniają prawnicy Paweł Balcerkiewicz i Piotr Srebro.

Kancelaria CMS uzupełniła już ubytek trojga prawników w praktyce nieruchomości, o czym informował „Rynek Prawniczy”.

*****

Partnerzy kancelarii SKJ Szybkowski Kuźma Jeleń odpowiadają na pytania „Rynku Prawniczego” dotyczące utworzenia przez nich własnej kancelarii.

„Rynek Prawniczy”: Wspólnicy-założyciele kancelarii wyszli  z warszawskiego biura kancelarii CMS. Jakie były powody rezygnacji z dalszej kariery w jej strukturach i utworzenia mniejszej, ale własnej firmy?

wojciech_szybkowski-Wojciech Szybkowski: W kancelarii CMS przepracowaliśmy wiele lat, braliśmy udział w najbardziej prestiżowych transakcjach nieruchomościowych i M&A na polskim rynku. Zarówno prywatnie, jak i jako zespół, osiągnęliśmy w ramach struktur CMS bardzo wiele. Jesteśmy bardzo wdzięczni CMS za te doświadczenia. Zdecydowaliśmy się na założenie własnej kancelarii, ponieważ mamy wspólną wizję bardzo bliskiej, osobistej pracy z klientami, łączą nas te same wartości i ten sam stosunek do nich. Zawsze wierzyliśmy w to, że kluczem do sukcesu jest dewiza „klient jest najważniejszy” bezpośrednia z nim relacja, zrozumienie jego biznesu, priorytetów i potrzeb, a następnie wytrwała praca zespołowa, aby opracować i wdrożyć rozwiązania, które będą dla niego najlepsze. Nasz drugi priorytet to osoby, które tworzą nasz zespół. Chcemy być organizacją, która promuje rozwój zawodowy, kreatywność, pracę zespołową i wzajemnie wsparcie.

agnieszka_kuzma

Agnieszka Kuźma: Uważamy, że siła jest w ludziach, jest to też nasze motto przyświecające przedsięwzięciu, którego się podjęliśmy. Na bazie takiego założenia chcemy budować naszą kancelarię. Naszym zdaniem w biznesie doradztwa prawnego najważniejsi są ludzie, a nie ramy dużej czy małej organizacji, co widać na rynku prawniczym, na którym klienci poszukują przede wszystkim dobrego fachowca, a drugorzędna jest kwestia, w jakiej firmie jest zatrudniony. Oczywiście zawsze będą transakcje, które będą mogły być obsłużone tylko przez duże międzynarodowe kancelarie, ale po pierwsze rynek takich kancelarii się konsoliduje, po drugie duża część doradztwa wyszła z takich kancelarii do tzw. butików prawniczych, które świetnie sobie radzą i rosną w siłę. To jest trend, w który się wpisujemy.

„Rynek Prawniczy”: Czyli to ma być kancelaria o profilu specjalistycznym obsługująca rynek nieruchomości, na co wskazywałyby specjalizacje wspólników-założycieli?

anna_jelen-

Anna Jeleń: Przede wszystkim chcemy być firmą skoncentrowaną na pomaganiu klientom w osiąganiu sukcesu w biznesie. Chcemy to robić poprzez najwyższej jakości i zorientowane na rezultaty doradztwo w tych obszarach, w których mamy wiedzę i umiejętności. Tak jak w naszej dotychczasowej praktyce, skupiamy się na sektorze nieruchomości, w tym także na kwestiach środowiskowych, ale już teraz rozwijamy praktykę prawa handlowego i prawa pracy, bo większość naszych projektów wymaga kompleksowego doradztwa w różnych dziedzinach prawa. Ściśle współpracujemy też z zaprzyjaźnioną kancelarią doradztwa podatkowego.

„Rynek Prawniczy”: Czy kancelaria zaczyna od zera czy ze startowym pakietem starych klientów jej wspólników? Czy chce pozyskiwać nowych klientów na ciasnym rynku usług prawniczych, zwłaszcza w silnie obsadzonym sektorze nieruchomości? Jak i czym chciałaby o nich konkurować?

Agnieszka Kuźma: Jesteśmy szczególnie dumni z zaufania, jakim obdarzyli nas nasi dotychczasowi klienci, decydując się na kontynuowanie współpracy z nami w ramach naszej nowej kancelarii SKJ. To dowód na to, że nie marka (brand) lecz „ludzie są najważniejsi”, bo to w nas jest siła. To dla nas dowód tego, że przyjęta przez nas strategia – stały kontakt z klientem i znajomość jego potrzeb – przynosi rezultaty. To właśnie bycie zaufanym doradcą naszych klientów stanowi naszą tajną broń. Pozyskaliśmy również nowych klientów i to będzie kierunek naszego rozwoju.

Wojciech Szybkowski: Sektor nieruchomości to nasze naturalne środowisko, posiadamy w tej dziedzinie unikatową wiedzę i doświadczenie. Jako polska niezależna kancelaria możemy być na co dzień bliżej klienta, szybko i skutecznie działać zawsze, kiedy potrzebuje nas osobiście. Mamy też większą elastyczność w wycenie projektów.

Anna Jeleń: Sektor nieruchomości wydaje się być silnie obsadzony, ale już dziś zauważamy jego stopniową polaryzację. Oprócz dwóch dominujących w chwili obecnej na rynku nieruchomości kancelarii międzynarodowych widzimy zapotrzebowanie na średniej wielkości kancelarie specjalistyczne, które mogą sobie pozwolić na bliższe relacje z klientami i świadczenie im kompleksowych usług – nie tylko obsługi dużych transakcji, ale bieżącej obsługi prawnej. Taki model zapewnia dokładną znajomość potrzeb klienta i daje szansę na dopasowanie najbardziej efektywnych rozwiązań prawnych.

„Rynek Prawniczy”: Jakie miejsce na rynku chciałaby zająć kancelaria? Jako poradniczy butik od nieruchomości działający na mniejszą skalę, dla średnich i mniejszych klientów przy drobniejszych sprawach tudzież podwykonawca dużych firm prawniczych? Czy może w planie na przyszłość ma być średniej wielkości kancelarią transakcyjną w tym sektorze?

Wojciech Szybkowski: Wywodzimy się z sektora nieruchomości. Mamy też bardzo bogate doświadczenia w inwestycjach w nowe zakłady przemysłowe i usługowe. Jesteśmy na rynku postrzegani jako specjaliści w tych dziedzinach. W tych dziedzinach możemy też dać klientom bardzo wiele. Z tego powodu te obszary są i pozostaną w sercu tego, co robimy. Na przykład już jako SKJ zakończyliśmy proces nabycia centrów handlowych Fashion House Outlet w Piasecznie, Gdańsku i Sosnowcu. Z drugiej strony, widzimy duże zapotrzebowanie na doradztwo w zakresie prawa spółek, prawa pracy i postępowań spornych. Nasi klienci i projekty, które dla nich realizujemy, wymagają zapewnienia kompleksowej obsługi prawnej. Wiemy, że zaufanie klienta buduje się długo a można stracić szybko. Trzeba więc znać się na tym, co się robi, i mieć zespół, który skutecznie mu pomoże. Z tego powodu inwestujemy w ludzi, którzy jako zgrany zespół zapewnią klientom obsługę prawną na najwyższym poziomie.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl