Czabański & Gałuszyński w fuzji firm windykacyjnych ze Skandynawii

236

Kancelaria Czabański & Gałuszyński doradzała przy polskich aspektach połączenia dwóch skandynawskich firm windykacyjnych Intrum Justitia i Lindorff. Funduszowi Nordic Capital, głównemu udziałowcowi firmy Lindorff, doradzała szwedzka kancelaria Mannheimer Swartling. Doradcą firmy Intrum Justitia była skandynawska kancelaria Hannes Snellman.

Proces połączenia zakończył się 27 czerwca 2017 r., po zatwierdzeniu transakcji przez Komisję Europejską, która swoją aprobatę uzależniła od zbycia biznesów Lindorff w Danii, Estonii, Finlandii i Szwecji oraz Intrum Justitia w Norwegii. Z połączenia szwedzkiej grupy Intrum Justitia z norweską grupą Lindorff wyłoni się największy w Europie dostawca usług zarządzania wierzytelnościami, działający na 23 rynkach. Zespół połączonych firm liczy ok. 8 tys. pracowników. Akcjonariusze Intrum Justitia oraz Lindorff posiadają odpowiednio ok. 53 proc. i 47 proc. w połączonym podmiocie. Obie firmy działały wcześniej także w Polsce.

Firma Lindorff została założona przez Eynara Lindorffa w miejscowości Kristiania (dziś Oslo) w 1898 r. Działała w 13 krajach: skandynawskich, w Hiszpanii, Niemczech, Włoszech, w krajach bałtyckich, Polsce, Rosji i Holandii. Zatrudniała ponad 4,4 tys. pracowników.

Firma Intrum Justitia została założona w Sztokholmie w 1923 r. przez Svena Göranssona. Działała w 20 krajach oprócz krajów skandynawskich w Austrii, Belgii, Estonii, Niemczech, Holandii, Polsce, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Irlandii, Słowacji, Czechach, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech. Zatrudniała ok. 4 tys. pracowników.

Firma private equity Nordic Capital od 1989 r. inwestuje w średniej wielkości spółki w Skandynawii. Jego największy fundusz Nordic Capital Fund VIII zebrał 3,5 mld euro kapitału, głównie od funduszy emerytalnych. Poprzednio pośredni większościowy akcjonariusz Lindorff obecnie jest największym pośrednim akcjonariuszem w połączonym podmiocie.

Kancelaria Czabański & Gałuszyński poinformowała na stronie internetowej, że doradzała Nordic Capital oraz Intrum Justitia w zakresie polskich regulacyjnych aspektów transakcji, włącznie z reprezentacją przed Komisją Nadzoru Finansowego. Zespołem doradzającym kierował partner Piotr Gałuszyński, a w obsługę byli zaangażowani associates Justyna Sitnikow i Bartosz Lewandowski. Polscy prawnicy współpracowali z prawnikami z kancelarii Mannheimer Swartling oraz Hannes Snellman – biura w Sztokholmie.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl