Samorząd radcowski otwiera internetowy pośredniak usług prawnych

1083

Sieć Opieki Prawnej radcadlamnie.pl – to nowy, kolejny w Internecie serwis, który ma kojarzyć prawników z klientami.

Nowością jest, że temu przedsięwzięciu patronuje samorząd zawodowy Krajowa Rada Radców Prawnych. Oznacza to oczywiście, że za jego pośrednictwem usługi prawne on line będą świadczyć klientom wyłącznie przedstawiciele tej profesji. Tym różni się od innych platform typu „znajdź prawnika”. Podobny zaś jest do nich w tym, że za to pośrednictwo będzie pobierał od radców opłaty.

Pomysł, by wykorzystywać Internet do nawiązywania kontaktu między prawnikami i potencjalnymi odbiorcami ich usług, narodził się na rynku anglosaskim. To tam powstały narzędzia takie jak legal services marketplaces czy online directories ułatwiające osobom niezorientowanym znalezienie prawnika, którego pomocy potrzebują, a prawnikom – zdobywanie nowych klientów.

Zasadą działania tego rodzaju serwisów jest, że osoba potrzebująca pomocy i szukająca prawnika nie płaci za jego znalezienie i wybór, a wyłącznie za samą usługę. Serwisowi natomiast płaci prawnik, ale najczęściej nie za skojarzenie z konkretnym klientem w konkretnej sprawie. Mogłoby to być uznane za odpłatne pośrednictwo. Prowizja jest za to, że może się w nim zaprezentować, pokazać ofertę usług, a w konsekwencji zostać znaleziony i wybrany przez usługobiorcę przekonanego, że to ten profesjonalista będzie dla niego najlepszy ze względu na swoją wiedzę, doświadczenie, cenę usługi. Najczęściej jest to opłata w formie okresowego abonamentu.

Operatorem Sieci Opieki Prawnej radcadlamnie.pl (taką nazwę przyjęli inicjatorzy po badaniach marketingowych) jest toruńska Fundacja Zmiany Społecznej „Studiumplus”, która opracowała autorską koncepcję tego projektu. Ma on łączyć w sobie kilka funkcji po pierwsze i najważniejsze: umożliwić świadczenie odpłatnej pomocy prawnej on line i przez to zdobywanie profesjonalnych doświadczeń, przed wszystkim młodszym radcom, by wesprzeć ich w trudnych początkach na rynku. Serwis ma także promować zawód i poprzez edukację podwyższać świadomość prawną w społeczeństwie.

Znaleźć klientów młodszym radcom

„Już wkrótce radcy prawni dostępni w naszym serwisie rozpoczną udzielanie pomocy prawnej!” – czytamy na stronie internetowej www.radcadlamnie.pl.

Jak piszą tam organizatorzy przedsięwzięcia, jest ono nastawione zwłaszcza na tzw. „młodych radców prawnych”, zdefiniowanych jako osoby, które wykonują zawód najwyżej od siedmiu lat i nie przekroczyły 37. roku życia.

Od radców, którzy zarejestrują się w serwisie, jego operator będzie pobierał za prowadzenie ich profilu osobistego, „niewygórowane opłaty” przeznaczone na utrzymanie i administrowanie serwisu. Dodatkowo będą oni odprowadzać na rzecz operatora prowizje od wynagrodzeń od klientów pozyskanych za pośrednictwem serwisu. Te będą przeznaczone wyłącznie na jego rozwój. Od kwot prowizji radcowie będą mogli odliczać opłaty za profil. Zostaną ponadto zobowiązani do zasilania zasobów wiedzy serwisu regularnie (co najmniej raz na dwa miesiące) dostarczanymi materiałami prawniczymi (wpisami blogowymi, artykułami, opiniami itp.).

Przewiduje się także kontrolę jakości świadczenia przez nich usług, ale nie za pomocą funkcji „oceń prawnika” udostępnianej klientom, lecz w formie swoistej  „superwizji” bardziej doświadczonych radców. Klienci za opłatą będą mogli zapoznać się z ich „zanonimizowanymi i uogólnionymi”  opiniami. Takie konsultowanie pracy młodszych kolegów (raz w miesiącu) będzie warunkiem dopuszczenia do platformy „starszych radców”.

Jak poinformowali twórcy przedsięwzięcia, przyjmują już od radców deklaracje współpracy z serwisem Sieć Opieki Prawnej. W bazie jest na razie dziesięcioro osób (stan na 14 lipca 2017 r.). Gdy zbierze się kilkadziesięcioro chętnych, rozpocznie się internetowa akcja promocyjna w Internecie, a następnie organizatorzy uruchomią pośrednictwo w świadczeniu pomocy prawnej. W miarę rozwoju serwisu zakłada się objęcie klientów kompleksowym wsparciem prawnym w formule „triady”, którą tworzyć będą: audyt sytuacji klienta w kontekście różnych gałęzi prawa, konsultacje wskazujące obszary wymagające reakcji oraz kilkumiesięczne świadczenie abonamentowej obsługi.

„Serwis stawia sobie za cel zdobycie dla radców prawnych współpracujących z serwisem szerokiego grona klientów otoczonych stałą opieką prawną specjalistów w różnych dziedzinach prawa – z możliwością uzyskania przy pomocy serwisu bardziej zaawansowanych form świadczenia pomocy prawnej, z zastępstwem procesowym włącznie” czytamy na stronie internetowej.

Klient w radcowskiej sieci

Zgodnie z regulaminem serwisu, jego pośrednictwo polega na umożliwieniu użytkownikowi samodzielnego wyboru radcy  aktywnego w serwisie. Drugą metodą jest wskazanie przez osobę szukającą prawnika problemu prawnego i poszukiwanie przez operatora radcy dopasowanego do jego potrzeb i gotowego do świadczenia mu doradztwa w tejże sprawie.

Radcowie świadczyć będą usługi odpłatnie. Po nawiązaniu kontaktu z ewentualnym klientem mają poinformować, ile będzie kosztowała i w jakim czasie są w stanie ją wykonać. Po akceptacji warunków klient z góry opłaci usługę za pomocą platformy do płatności  elektronicznych obsługującej serwis. Jeśli ich nie zaaprobuje, może bezpłatnie zrezygnować. Po wpłynięciu należności radca przystąpi do działania.

Co na początek znajdzie się w asortymencie? Wedle informacji serwisu: porady i konsultacje, odpowiedzi na pytania, opinie, prezentacje i wyjaśnienia stanu prawnego, przygotowywanie i weryfikowanie umów, pism i dokumentów, wskazywanie informacji pomocnych w rozwiązywaniu problemów i negocjacjach.

W serwisie mają być też umieszczane zestawienia określające przykładowe, szacunkowe koszty w typowych sprawach i za niektóre czynności związane z pomocą prawną. Chodzi o to, by potencjalni klienci byli w stanie z góry sami oszacować, ile mniej więcej będą musieli wydać na swoją „sprawę z prawnikiem”.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl