Nowa prawniczka na czele praktyki prawa ochrony środowiska w CMS

807

Agnieszka Skorupińska od lipca 2017 r. kieruje praktyką prawa ochrony środowiska naturalnego w departamencie energetyki i projektów warszawskiego biura kancelarii CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang – poinformowała ta firma prawnicza.

Przeszła z kancelarii Dentons uzupełniając obsadę po odejściu Zbigniewa Kozłowskiego do kancelarii K&L Gates w kwietniu 2017 r.

Jak informuje kancelaria CMS, Agnieszka Skorupińska specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony środowiska i zasobów naturalnych. Doradza w zagadnieniach regulacyjnych, projektach inwestycyjnych i w środowiskowych aspektach transakcji nieruchomościowych, fuzji i przejęć oraz finansowania. Reprezentuje strony w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących prawa ochrony środowiska.

Zajmowała się m.in. prawną stroną takich spraw jak zanieczyszczenia ziemi i wód gruntowych, szkody w środowisku, oceny oddziaływania na środowisko, ochrona powietrza, w tym dostosowanie do standardów emisyjnych, emisja dwutlenku węgla, uzyskiwanie pozwoleń środowiskowych, gospodarka odpadami, substancje chemiczne.

Przez ostatnie sześć lat pracowała w kancelarii Dentons, wcześniej przez ponad trzy lata w WKB Wierciński Kwieciński Baehr.

Jest adwokatem od 2011 r., absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2007).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl