Greenberg Traurig przejmuje z Hogan Lovells zespół prawników antymonopolowych

1407

Robert Gago jest od lipca 2017 r. lokalnym partnerem i szefem praktyki prawa konkurencji w warszawskim biurze kancelarii Greenberg Traurig – poinformowała ta firma prawnicza.

Przeszedł z kancelarii Hogan Lovells – ze stanowiska counsela kierował w niej przez prawie 17 lat praktyką prawa konkurencji, którą stworzył. Razem z nim z Hogan Lovells do Greenberg Traurig przeniosło się dwoje innych specjalistów od prawa antymonopolowego Ewa Tabor-Maciejewska i Radosław Pawluk.

(www.chambersandpartners.com)
(www.chambersandpartners.com)

Robert Gago specjalizuje się w dziedzinie polskiego i europejskiego prawa konkurencji i ochrony konsumentów. Reprezentuje strony w krajowych i unijnych postępowaniach administracyjnych i sądowych, dotyczących m.in. kontroli koncentracji, naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, zmów cenowych. Doradza przedsiębiorstwom w razie inspekcji i śledztw antymonopolowych i w poddaniu się procedurom leniency. Zajmuje się także zagadnieniami pomocy publicznej.

Przed Hogan Lovells pracował przez prawie dwa lata w kancelarii CMS i ponad dwa lata we francuskiej kancelarii Jeantet Associes.

Jest prawnikiem rankingowym wymienianych w takich zestawieniach jak The Legal 500, Chambers Europe, Global Competition Review.

Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim (1995).

Ewa Tabor-Maciejewska specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji i konsumentów. Doradza przedsiębiorstwom w kwestiach zgodności (compliance) umów z prawem konsumenckim, m.in. w sektorze telekomunikacyjnym, w sprawach ogólnego bezpieczeństwa i oznaczania produktów, a także pomocy publicznej. Reprezentuje strony postępowań przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i przed sądami w sprawach praktyk ograniczających konkurencję, naruszeń zbiorowych interesów konsumentów i kontroli koncentracji.

W Hogan Lovells pracowała ponad siedem lat.

Jest radcą prawnym, absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim (2010).

(www.linkedin.com)
(www.linkedin.com)

Radosław Pawluk zajmuje w Greenberg Traurig stanowisko associate. Specjalizuje się w prawie antymonopolowym, w tym m.in. doradza przedsiębiorstwom w sprawach nieuczciwej konkurencji, nadużywania pozycji dominującej na rynku, przygotowuje zawiadomienia o koncentracji do UOKiK.

W Hogan Lovells pracował ponad 7,5 roku.

Jest adwokatem od 2015 r., absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim (2010).

– Dostrzegając potrzeby naszych klientów zdecydowaliśmy się na rozbudowę kolejnego zespołu. Po ostatnim wzmocnieniu praktyki nieruchomości, sporów sądowych i prawa pracy, uznaliśmy, że rozbudowa praktyki prawa konkurencji wpisuje się w naszą strategię zapewnienia wszechstronnych usług na rzecz klientów – oświadczył Jarosław Grzesiak, partner zarządzający Greenberg Traurig w Polsce.

– Robert Gago wraz z zespołem to znakomici specjaliści w zakresie prawa konkurencji. Cieszy nas więc, że ich wiedza i doświadczenie wzmocnią naszą istniejącą praktykę, a także przyczynią się do dalszego rozwoju Greenberg Traurig w Polsce – stwierdził z kolei Lejb Fogelman, senior partner oraz szef praktyki fuzji i przejęć polskiego biura kancelarii.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl