Allen & Overy w zakupie zielonych obligacji banku

375

Kancelaria Allen & Overy poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała Międzynarodowej Korporacji Finansowej przy zakupie za 137 mln euro całej emisji tzw. zielonych obligacji (green bonds) wypuszczonych przez Bank Zachodni WBK. Po stronie banku działał w tej transakcji jego wewnętrzny pion prawny dowiedział się “Rynek Prawniczy” w BZ WBK.

Przeprowadzona w maju 2017 r. była to pierwsza w Polsce emisja green bonds przez bank komercyjny. Pierwszą rządową na świecie była natomiast przeprowadzona w grudniu 2016 r. przez państwo polskie na kwotę 750 mln euro.

Umowa w sprawie nabycia całej emisji zielonych obligacji BZ WBK dotyczy inwestycji MKF w dziesięcioletnie instrumenty podporządkowane z opcją wcześniejszego wykupu po pięciu latach. Zielone obligacje to papiery dłużne, które mają finansować wydatki na ochronę środowiska naturalnego.

BZ WBK przeznaczy pieniądze pozyskane od MKF na wspieranie projektów dotyczących poprawy efektywności energetycznej instalacji i urządzeń, np. w budynkach. Jak oświadczył dyrektor Biura Rozwoju Korporacyjnego banku Paweł Kołodziński w rozmowie z ekonomicznym serwisem internetowym ISBnews, ma on “instrumenty wspierania rozwoju zrównoważonej energii i te środki wpiszą się w kredyty w ramach działalności”, którą już prowadzi.

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego głównym akcjonariuszem jest hiszpańska grupa Santander.

Międzynarodowa Korporacja Finansowa (International Finance Corporation IFC) to inwestycyjna agenda Banku Światowego. Według Wikipedii, jest największą międzynarodową organizacją udzielającą pomocy finansowej sektorowi prywatnemu i spółdzielczemu krajów rozwijających się poprzez długoterminowe kredyty, pożyczki konsorcjalne, nabywanie udziałów w przedsiębiorstwach, udostępnianie pomocy technicznej, działalność doradczą dotyczącą wyboru technologii, licencji, marketingu. Obecnie do MKF należą 182 kraje.

Jak oświadczył Tomasz Telma, dyrektor MKF na Europę i Azję Środkową, jej priorytetem w zakresie “zielonego” finansowania jest wspieranie klientów, którzy już są obecni na tym rynku, dlatego BZ WBK, z zaawansowaną strategią w tym zakresie oraz planami dalszej ekspansji, jest świetnym partnerem.

Jak stwierdził Maciej Reluga, dyrektor finansowy i członek zarządu BZ WBK, bank chciał tą transakcją podkreślić, że aspekt dbałości o środowisko jest bardzo istotny w jego działalności kredytowej.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl