Kolejne tysiące adwokatów i radców prawnych wchodzą na rynek

391

4400 – tylu magistrów prawa zdało tegoroczne państwowe egzaminy zawodowe adwokacki i radcowski. Dokładnie tak właśnie przewidział przewidział „Rynek Prawniczy”. Zdawało je w sumie 5432 osoby.

Ministerstwo Sprawiedliwości podało już wyniki ze wszystkich 81 komisji egzaminacyjnych.

Egzamin adwokacki, przeprowadzony przez 39 komisji, zdało 2146 osób na 2592 zdających (ponad 83 proc. kandydatów).

Najlepiej poszedł absolwentom prawa w jednej z komisji w Rzeszowie, gdzie zaliczyło go 96 proc. Najsłabiej wypadli kandydaci zdający przed jedną z komisji warszawskich – sukces odniosło tam zaledwie 65 proc. egzaminowanych.

Egzamin radcowski natomiast, przeprowadzony przez 42 komisje, zdało 2254 na 2840 zdających (ponad 79 proc. kandydatów). Średnia zdawalność była w tej grupie o 4 punkty procentowe niższa niż w gronie aspirantów do adwokatury. Rewelacyjnie spisali się kandydaci na radców piszący prace egzaminacyjne przed jedną z komisji w Poznaniu, gdzie zdali prawie wszyscy 97 proc. Nie udało się zaledwie trzem osobom na 86. Z kolei najgorzej poszło kandydatom w jednej z komisji wrocławskich, w której zdało tylko 58 proc.

Egzaminy odbyły się od 28 do 31 marca 2017 r. Od negatywnych uchwał komisji o wyniku egzaminu można odwoływać się do komisji egzaminacyjnych drugiego stopnia przy ministrze sprawiedliwości.

Rezultaty egzaminów ubiegłorocznych były gorsze. Dla porównania: adwokacki zdało 1629 osób na 2310 zdających (70 proc.), a radcowski 2426 na 3145 zdających (77 proc.).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl