Jara Drapała & Partners uzyskała wyrok zasądzający naprawienie szkody giełdowej

1021
Spór prowadzony przez kancelarię dotyczył precedensowych zagadnień prawnych

Wyrokiem z 16 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz jednej ze spółek z branży informatycznej reprezentowanej przez kancelarię Jara Drapała & Partners naprawienie tzw. szkody giełdowej (2,3 mln zł plus odsetki).

Spór wiązał się z nabyciem przez powoda mniejszościowego pakietu akcji jednej ze spółek giełdowych w 2010 r. Dochodzona szkoda wynikała z niewykonania przez innego akcjonariusza, który uzyskał pozycję dominującą w tej spółce (pozwanego) obowiązku ogłoszenia wezwania na wszystkie pozostałe akcje, a tym samym wykupienia pakietu mniejszościowego posiadanego przez powoda. Szkoda obejmowała różnicę między ceną obligatoryjnego nabycia akcji w pakiecie mniejszościowym a ceną, za którą zostały one następnie sprzedane w obrocie giełdowym.

Wyrok ma aspekty precedensowe, dotyczy bowiem nierozstrzygniętych dotąd problemów obliczania szkody zmiennej w czasie (zmiana kursu akcji), oceny związku przyczynowego w transakcjach giełdowych, a także oceny decyzji biznesowych akcjonariusza (kiedy sprzedać akcje) w kontekście obliczania wysokości poniesionej przez niego szkody. Wyrok jest nieprawomocny.

Od lewej: P. Drapała, M. Chomiuk, M. Jaworski.
Od lewej: P. Drapała, M. Chomiuk, M. Jaworski.

Spółkę, która uzyskała odszkodowanie reprezentowali prof. Przemysław Drapała, partner kierujący praktyką sporów sądowych i arbitrażowych, partner Marcin Chomiuk  oraz associate Mateusz Jaworski.

Materiał kancelarii