Nowy lider w Squire Patton Boggs

1901

Eligiusz Krześniak jest od marca 2017 r. partnerem zarządzającym w warszawskim biurze kancelarii Squire Patton Boggs – poinformowała ta firma prawnicza. Zastąpił na tym stanowisku Piotra Święcickiego, który pozostaje partnerem w kancelarii.

Eligiusz Krześniak specjalizuje się w prawie energetycznym, telekomunikacji i mediów, informatycznym, własności intelektualnej oraz w obsłudze transakcji fuzji i przejęć. Doradzał operatorom telekomunikacyjnym, przedsiębiorstwom  energetycznym i instytucjom finansowym.

Od 2007 r. jest międzynarodowym partnerem w globalnej firmie prawniczej Squire Patton Boggs (do 2014 r. Squire Sanders) i komplementariuszem w jej polskim biurze.

Wcześniej, w latach 1998 – 2007 pracował w kancelarii Baker & McKenzie kolejno jako praktykant, associate, senior associate oraz partner.
Jest prawnikiem rankingowym rekomendowanym  w publikacjach międzynarodowych (Chambers Europe, The Legal 500) i krajowych („Rzeczpospolita”).

Jest arbitrem sądów polubownych, autorem i współautorem książek prawniczych.

Jest absolwentem magisterskich studiów prawniczych na Uniwersytecie Wrocławskim (1998). Na tej samej uczelni uzyskał tytuł doktora nauk prawnych (2002). Od 2002 r. jest adwokatem.

Piotr Święcicki kierował kancelarią Squire Patton Boggs (do 2014 r. Squire Sanders) w Warszawie od 2007 r.

W swojej praktyce prawniczej obsługiwał transakcje finansowania przedsięwzięć infrastrukturalnych (autostrady),  prywatyzacje przedsiębiorstw, a także inwestycje w formule partnerstwa publicznoprywatnego, akwizycje spółek,  restrukturyzacje.

Na początku kapitalistycznej transformacji gospodarki polskiej pod koniec XX wieku był doradcą ministrów finansów i współpracy gospodarczej z zagranicą w sprawach międzynarodowych inwestycji i reformy systemu bankowego.

Przed przystąpieniem do Squire Sanders, w latach 1996 – 2007 pracował w kancelarii Baker & McKenzie, a w latach 1982 – 1996 był prawnikiem amerykańskiej kancelarii Dickinson Wright.

Jest prawnikiem rekomendowanym w rankingach Chambers Global, Chambers Europe, The Legal 500.

Jest adwokatem amerykańskim i prawnikiem zagranicznym zarejestrowanym w Polsce i w Czechach, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Michigan w Stanach Zjednoczonych (1982).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl