Deloitte Legal doradzała przy utworzeniu polskiego banku w Czechach

439
Praga - Most Karola i Zamek na Hradczanach

Kancelaria Deloitte Legal była doradcą banku PKO BP przy uruchomieniu jego oddziału w Pradze.

Placówka działa od 3 kwietnia 2017 r. pod nazwą PKO Bank Polski, Czech Branch. Oddział ma obsługiwać klientów korporacyjnych  – polskie firmy działające w Czechach. Będzie też pozyskiwać tamtejsze firmy prowadzące interesy w Polsce. Oferuje takie usługi jak m.in. prowadzenie rachunków, rozliczenia bezgotówkowe, depozyty, kredyty oraz usługi zarządzania płynnością finansową, bankowości transakcyjnej i elektronicznej.

Czechy są jednym z najważniejszych rynków dla klientów korporacyjnych PKO. Zajmują piąte miejsce pod względem obrotów handlowych polskich firm (po Niemczech, Rosji, Chinach i Włoszech), są drugim największym odbiorcą polskich towarów i zajmują siódme miejsce w polskim imporcie.

Grupa Kapitałowa PKO BP należy do największych instytucji finansowych w Polsce, a także jest jedną z większych w Europie ŚrodkowoWschodniej. Uruchomienie działalności w Pradze poprzedzone było otwarciem oddziału we Frankfurcie n. Menem w grudniu 2015 r.

Przy utworzeniu praskiego oddziału doradzali prawnicy z zespołów bankowości oraz finansowania projektów z biur kancelarii  Deloitte Legal w Warszawie i Pradze. Zajmowali się  kwestiami regulacyjnymi prawa polskiego, czeskiego i europejskiego oraz przygotowaniem prawnej strony oferty usług finansowych.

Dla PKO BP pracował zespół prawników z Warszawy partner Zbigniew Korba, managing associate Łukasz Szymański,  Augustyn Wróbel, Jan Fotek oraz z Pragi – partner Vladimir Ambruz, associate partner Jana Prochazka, Anna Szabová,     Veronika Kundeliusova.

Oprócz doradztwa prawnego przydatne były także usługi doradztwa biznesowego świadczone przez firmy Deloitte Advisory Polska oraz Deloitte Advisory Czechy.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl