Po zmianie barw energetyczna czwórka ze sternikiem w Domański Zakrzewski Palinka

912

Wraz z Rafałem Hajdukiem 3 kwietnia 2017 r. do firmy Domański Zakrzewski Palinka przeszli z kancelarii Norton Rose Fulbright prawnicy z jego zespołu: Grzegorz Filipowicz, Natalia Jankowska, Anna Konopka i Mateusz Koszel.

O transferze Rafała Hajduka z grupą prawników „Rynek Prawniczy” poinformował 27 marca 2017 r.

Rafał Hajduk będzie jako partner zarządzał zespołem doradztwa dla sektora energetycznego w ramach praktyki infrastruktury i energetyki kierowanej przez Marcina Krakowiaka.

Grzegorz Filipowicz objął stanowisko senior associate. Specjalizuje się w prawie energetycznym, w tym w sprawach energetyki ze źródeł odnawialnych, w prawie ochrony środowiska i regulacji procesów budowlanych i inwestycyjnych (postępowania administracyjne i procedury oceny oddziaływania na środowisko). Doradza także w dziedzinie prawa geologicznego i górniczego, w kwestiach gospodarki odpadami i ściekami oraz odpowiedzialności za szkody w środowisku naturalnym. Doradzał i prowadził analizy due diligence przy projektach budowy farm wiatrowych.

Wcześniej przez ponad 8,5 roku był prawnikiem kancelarii Norton Rose Fulbright, a przedtem przez 2,5 roku – kancelarii Gide Loyrette Nouel.

Jest adwokatem od 2012 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2006).

Natalia Jankowska zajmuje stanowisko associate. Zajmuje się kwestiami regulacyjnymi rynku energii, obsługą transakcjiw sektorze energetycznym i zagadnieniami pomocy publicznej oraz prawa ochrony konkurencji.

Wcześniej przez prawie 4,5 roku pracowała w Norton Rose Fulbright.

Ukończyła aplikację adwokacką w 2016 r. Jest absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2012).

Anna Konopka zajmuje stanowisko associate. Zajmuje się obsługą procesów inwestycyjnych i budowlanych w przedsięwzięciach energetycznych. Przeprowadza badania due diligence, uczestniczy jako pełnomocnik  stron w postępowaniach administracyjnych dotyczących pozwoleń budowlanych.

Mateusz Koszel zajmuje stanowisko associate. Zajmuje się prawem energetycznym i obsługą inwestycji w infrastrukturę energetyczną. Brał udział w przeprowadzaniu badań due diligence dotyczących elektrowni konwencjonalnych, odnawialnych źródeł energii oraz sieci przesyłowych.

Wcześniej przez ponad 2,5 roku pracował jako paralegal i stażysta w Norton Rose Fulbright.

Jest absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2016).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl