Deloitte Legal w zakupie akcji polskiej spółki z rynku produktów ropopochodnych

389
(www.rwj.com.pl)

Kancelaria Deloitte Legal doradzała Mezzannine Management przy inwestycji w akcje spółki Flucar S.A. Zakres doradztwa Deloitte Legal obejmował due diligence spółki oraz kompleksową obsługę transakcyjną – w tym negocjacje umowy inwestycyjnej oraz umowy wspólników.

Ze strony Deloitte Legal transakcję prowadzili Paweł Moskwa – partner, Karol Kicun, partner associate oraz Maciej Wróblewski, Senior Managing Associate.

Flucar S.A. jest spółką holdingową grupy kapitałowej, w skład której wchodzą spółki Flukar Invest sp. z o.o., Flukar sp. z o.o., Eko Trade Organizacja Odzysku S.A. i Rafineria w Jaśle sp. z o.o. Spółki tworzące grupę są producentami olejów dla motoryzacji i olejów przemysłowych, zajmują się także ich przetwórstwem i odzyskiem.

Mezzanine Management jest wyłącznym doradcą rodziny funduszy Accession Mezzanine Capital, których łączna wielkość przewyższa pół miliarda euro. Spółka operuje w Europie ŚrodkowoWschodniej od 2001 r. poprzez biura w Wiedniu, Warszawie, Bukareszcie, Budapeszcie i Kijowie.

Deloitte Legal, Pasternak, Korba, Moskwa, Jarmul i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp.k. posiada sieć biur w największych polskich miastach: Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach, Szczecinie i Łodzi. Jest częścią sieci stowarzyszonych z Deloitte kancelarii prawniczych Deloitte Legal, liczącej ponad 900 prawników w Europie i ponad 1600 w 70 krajach na całym świecie.  W Polsce kancelaria zatrudnia obecnie ponad 85 prawników, w tym ponad 60 z uprawnieniami radcowskimi i adwokackimi.

Materiał kancelarii Deloitte Legal