Wrocławskie biuro Axiom w obsłudze megakontraktu z farmaceutycznym gigantem

524

Amerykańska firma Axiom, pionier innowacji w usługach prawniczych, podpisała w grudniu 2016 r. umowę o obsługę prawną z farmaceutycznokosmetycznym koncernem Johnson & Johnson. Istotną rolę w jej realizacji mają odgrywać prawnicy polskiego oddziału Axiom we Wrocławiu.

To pięcioletni kontrakt, na mocy którego Axiom zapewnia potentatowi z branży life sciences obsługę zarządzania umowami  w wielu jurysdykcjach wspierając jego globalny system kontraktowania. Zadaniem Axiom będzie standaryzacja kilkunastu rodzajów umów w sprawie zamówień w ponad dziesięciu językach. Oprócz tego prawnicy firmy będą świadczyć pomoc przy bardziej skomplikowanych kontraktach.

Zdaniem Ala Gilesa, wiceprezesa Axiom, umowa z Johnson & Johnson jest punktem zwrotnym dla firm z branży life sciences  – oznacza przejście od podejścia rzemieślniczego w prawnej obsłudze kontraktów do modelu, w którym zastosowano standaryzację,  automatyzację i przetwarzanie.

– On jest nie tylko bardziej efektywny, ale przynosi korzyści ekonomiczne – skrócenie cykli i lepsze zarządzanie ryzykiem – oświadczył Giles.

Większość zespołu Axiom pracującego dla Johnson & Johnson ma działać w polskim oddziale, ale umowa obejmuje również pomoc biura z Chicago, które operuje  w tej samej strefie czasowej, co amerykańska centrala koncernu.

Axiom  to założona w 2000 r. w Stanach Zjednoczonych firma, która była pionierem nowatorskiego modelu biznesowego w usługach prawniczych. Przedsiębiorca Alec Guettel i  Mark Harris, były prawnik kancelarii Davis Polk & Wardwell, wymyślili,  że inaczej niż w tradycyjnej  kancelarii, u nich nie będzie partnerów, co m.in. znacznie zmniejszyło koszty działalności. Prawnicy Axiom świadczą usługi klientom – przedsiębiorstwom na zasadzie czasowego oddelegowania ich do takiej firmy, za niższe niż w wypadku kancelarii stawki wynagrodzenia, ale połączone z taką samą jakością obsługi. Wywodzą się  bowiem najczęściej z kancelarii oraz z działów prawnych przedsiębiorstw. Atrakcyjna jest dla nich oferowana w Axiom możliwość regulowania obciążenia pracą oraz różnorodność wykonywanych zadań, co pozwala harmonijnie łączyć życie zawodowe i prywatne.

Oprócz kontraktowego systemu zatrudniania prawników firma rozwinęła model innowacyjnego outsourcingu prostszych i powtarzalnych  czynności prawniczych za pośrednictwem sieci swoich placówek w Ameryce Północnej, Europie i Azji.

Axiom przoduje dziś także w dziedzinie zastosowania technologii informatycznych w obsłudze prawnej, m.in. do analizy danych.

Firma liczy 2 tys. prawników, specjalistów, inżynierów i technologów, którzy działają w 15 biurach i trzech tzw. Center of Excellence na całym świecie.

W lipcu 2015 r. Axiom otworzyła takie Centrum Doskonałości  we Wrocławiu, które ciągle rozwija się liczebnie.

Zadaniem pracowników wrocławskiego centrum jest obsługa prawna w bezpośrednim kontakcie z klientami i reprezentowanie oraz prowadzenie negocjacji z ich partnerami biznesowymi. Oprócz prawników pracują w nim m.in. specjaliści ds. regulacji finansowych, negocjatorzy umów, specjaliści od due diligence oraz pracownicy wsparcia administracyjnego.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl