Ekswiceminister przeszedł do kancelarii Sójka Maciak Mataczyński

696
M. Królikowski w Senacie w 2013 r. (fot.: Michał Józefaciuk, www.pl.wikipedia.org)

Michał Królikowski, były wiceminister sprawiedliwości w poprzednim rządzie, jest od połowy grudnia 2017 r. partnerem w poznańskowarszawskiej kancelarii Sójka Maciak Mataczyński – poinformowała ta firma prawnicza na swojej stronie internetowej. Wcześniej był prawnikiem w warszawskiej kancelarii  Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy.

W kancelarii Sójka Maciak Mataczyński (SMM Legal) razem z Krzysztofem Urbańczakiem kieruje działem prawa karnego i prawa karnego gospodarczego.

Michał Królikowski był twórcą reformy procedury karnej, która w 2015 r. zmieniała z inkwizycyjnego na kontradyktoryjny model postępowania karnego oraz dopuściła radców prawnych do obron w sprawach karnych. W kwietniu 2016 r. minister Zbigniew Ziobro cofnął tę reformę w zakresie postępowania dowodowego, przywracając poprzednie zasady.

Michał Królikowski specjalizuje się w międzynarodowym, europejskim i polskim prawie i procedurze karnej, w zagadnieniach odpowiedzialności karnoadministracyjnej i procesu legislacyjnego.

W praktyce zajmuje się prawem karnym gospodarczym, prowadzi postępowania w związku z nakładaniem kar administracyjnych.

Od 2006 r. do 2011 r. był dyrektorem Biura Analiz Sejmowych, skąd przeszedł do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie do listopada 2014 r. był podsekretarzem stanu. Ze stanowiska rządowego został zdymisjonowany przez ministra Cezarego Grabarczyka. Wpisał się na listę adwokatów i w listopadzie 2014 r. dołączył do zespołu prawników kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy, w której kierował praktyką obsługi prawnej odpowiedzialności karnoadministracyjnej, międzynarodowego i europejskiego prawa karnego, procesu legislacyjnego i negocjacji.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2001). Jak podaje Wikipedia, w 2005 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, w 2012  – stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Pracuje jako profesor w Instytucie Prawa Karnego WPiA UW. W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa karnego międzynarodowego, porównawczego, teorii odpowiedzialności karnej i kary. Jest redaktorem i współautorem komentarza do kodeksu karnego wydanego przez C.H. Beck.

W latach 20092015 był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości.

Przeprowadził książkowy wywiad z arcybiskupem Henrykiem Hoserem „Bóg jest większy”.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl