Cennik rządowej megakancelarii: abonament, opłaty stałe i stawka godzinowa

1190

Państwowi klienci Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej będą jej płacić roczny abonament od 5 tys. do 200 tys. , a w nim zróżnicowane opłaty stałe za zastępstwo procesowe i 300 zł stawki godzinowej za opinie prawne.

Po wejściu w życie w styczniu 2017 r. przepisów o  wynagrodzeniach dla radców i referendarzy Prokuratorii rząd przygotował już także projekt cennika na jej usługi prawne, czyli rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, które zacznie obowiązywać 1 lipca 2017 r. Wtedy to Prokuratoria pocznie wykonywać nowe zadania, których ów cennik właśnie ma dotyczyć.

Klient za zgodą

Zgodnie z ustawą źródłem dochodów dla nowej Prokuratorii, która dotychczas dla swoich państwowych klientów pracowała za darmo, mają być opłaty za zastępstwo procesowe od spółek i przedsiębiorstw państwowych (ale nie od administracji) oraz wynagrodzenia za sporządzanie zleconych jej opinii. Według uzasadnienia projektu ustawy premier powinien określić w rozporządzeniu wysokość opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię, biorąc pod uwagę ich „rynkową wartość” oraz specyfikę „klientów”, dzięki czemu będą oni mogli „zredukować koszty dotychczas ponoszone na ten cel na rzecz podmiotów prywatnych”.

Oprócz obligatoryjnego zastępstwa organów i podmiotów Skarbu Państwa Prokuratoria może wykonywać również zastępstwo fakultatywne. W myśl art. 12 ustawy może ono dotyczyć innych niż skarb państwowych osób prawnych (będzie jednak obowiązkowe, jeśli wartość przedmiotu sprawy przekroczy  5 mln zł) oraz osób prawnych z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych – za ich zgodą.

W projektowanym rozporządzeniu wszystkie te jednostki – razem jest ich 588 – podzielono na grupy według rodzaju działalności,  jaką wykonują i zasobów finansowych, jakimi dysponują, przypisując im określone kwoty abonamentu na obsługę prawną Prokuratorii. Z opłaty zwolnione mają np. być parki narodowe i niektóre muzea (92 podmioty). Roczną opłatę abonamentową  w kwocie 5 tys. zł miałoby uiszczać 260 podmiotów, 10 tys. zł – 67 podmiotów, 20 tys. zł – 149, 50 tys. zł – 6, 100 tys. zł – 7 (wśród nich np. Totalizator Sportowy, Telewizja Polska, Poczta Polska, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Giełda Papierów Wartościowych, PLL LOT). Tyle samo miałoby płacić najwyższą kwotę 200 tys. zł (m.in. Polskie Koleje Państwowe, państwowe koncerny energetyczne).

Procesowy taryfikator

Projekt rozporządzenia zawiera również taryfikator opłat za wykonywanie zastępstwa procesowego w sprawach majątkowych w sądach pierwszej instancji, w zależności od wartości przedmiotu sprawy. Drabinka stawek liczy osiem szczebli – i tak np. przy wartości do 5 tys. zł – opłata wynosić ma 1,8 tys. zł, przy wartości od 200 tys. do 2 mln zł – 21,6 tys. zł. Jeśli przedmiot sporu będzie wart ponad 10 mln zł, klient zapłaci Prokuratorii 70 tys. zł.

Reprezentacja przed krajowymi sądami  arbitrażowymi ma być dwa razy droższa, a w arbitrażu międzynarodowym – nawet trzykrotnie (maksymalnie 210 tys. zł).

Opłata za zastępstwo w postępowaniu odwoławczym i kasacyjnym ma wynosić połowę stawki, a w sprawach o prawa niemajątkowe 10 tys. zł.

Za opinię prawną przewidziano stawkę 300 zł za „ekwiwalent godziny pracy radcy Prokuratorii” przy jej sporządzeniu.

Abonament pokrywa stawki

Stawki za reprezentację procesową i opiniowanie będą pokrywane z uiszczonej z góry rocznej opłaty abonamentowej do jej wysokości. Zgodnie z projektem przepisów, abonament ma stanowić swego rodzaju limit wynagrodzenia za obsługę prawną jego wykorzystanie będzie liczone tak, że od zapłaconej kwoty odejmowane będą kolejno opłaty za usługi wykonane w danym roku. Gdy limit się wyczerpie, za kolejne usługi trzeba będzie płacić ekstra według stawek z rozporządzenia. Jeśli jednak nie zostanie wykorzystany do końca, pozostała kwota w Prokuratorii pozostanie.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl