Założycielka kancelarii Gessel przekazała następcy władzę w firmie

7609

Marcin Macieszczak jest od 1 stycznia 2017 r. wspólnikiem zarządzającym w kancelarii Gessel. Jak poinformowała ta firma  prawnicza, jej założycielka Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, która pełniła tę funkcję przez 24 lata, teraz jako senior partner, będzie kierować działem arbitrażu w kancelarii oraz występować w roli arbitra w sporach arbitrażowych.

Będzie również kontynuować jako wizytujący wykładowca (Visiting Professor) na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Cambridge badania porównawcze nad prawnymi aspektami transakcji fuzji i przejęć, które rozpoczęła w roku akademickim 2015/2016 na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Oksfordzie.

Odpowiedzialność za rozwój firmy przejął Marcin Macieszczak, który będzie ponadto koordynował pracę jej działu transakcyjnego.

Marcin Macieszczak od kilkunastu lat specjalizuje się w obsłudze transakcji fuzji i przejęć, począwszy od przygotowania struktury prawnej i podatkowej z uwzględnieniem aspektów optymalizacyjnych, koordynacji badania due diligence, poprzez przygotowanie i negocjacje dokumentów transakcyjnych, aż do prowadzenia procedury koncentracji przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zajmuje się także transakcjami kapitałowymi na rynku publicznym i prywatnym, doradztwem przy przedsięwzięciach restrukturyzacyjnych, korporacyjną obsługą spółek prawa handlowego oraz zagadnieniami prawa nieruchomości.
Pracował dla funduszy private equity i venture capital, zarówno przy tworzeniu i pozyskiwaniu kapitału jak i przy akwizycjach, zwłaszcza w formie buy-outs lub expansion capital oraz w transakcjach wyjścia obejmujących sprzedaż  udziałów lub akcji portfelowych na rzecz inwestorów strategicznych (trade sales), finansowych (secondaries) oraz w ramach debiutów giełdowych (IPO). Jest również ekspertem od strukturyzacji i realizacji transakcji wykupów lewarowanych.

W kancelarii Gessel pracuje od 1999 r. Od stycznia 2007 r. jest wspólnikiem.

Jest radcą prawnym od 2005 r., absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2000).

Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz jest ekspertem w dziedzinie arbitrażu, transakcji fuzji i przejęć oraz private equity/ venture capital i prawa handlowego. Uczestniczyła w ponad 100 międzynarodowych i krajowych postępowaniach arbitrażowych z zakresu fuzji i przejęć, prawa budowlanego i kontraktów handlowych.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1989). Kancelarię Gessel założyła w styczniu 1993 r. W 2009 r. uzyskała tytuł doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie broniąc rozprawy „Oświadczenia i zapewnienia w umowie sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (w świetle zasady swobody umów)”. Na tej uczelni prowadzi dla studentów prawa wykłady z zakresu fuzji i przejęć oraz arbitrażu międzynarodowego. W 2015 r. została członkiem Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu. Od 2011 r. pełni funkcję prezesa Sądu Arbitrażowego Lewiatan.

Beata Gessel jest znanym mecenasem sztuki współczesnej. W 1996 r. razem z Muzeum Narodowym stworzyła Fundację Gessel dla Muzeum Narodowego w Warszawie, a w 2013 r. Fundację Gessel dla Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki.

Zespół kancelarii Gessel tworzy obecnie ponad 50 prawników, w tym 12 wspólników. Obok Marcina Macieszczaka i Beaty Gessel praktykami kierują: Małgorzata Badowska (bankowość i finanse), Dorota Bryndal (prawo pracy, prawo własności intelektualnej, Life sciences and Healthcare, Private Lawyer), Janusz Fiszer (prawo podatkowe), Leszek Koziorowski i Krzysztof Marczuk (rynki kapitałowe), Maciej Kożuchowski (fuzje i przejęcia), Aldona Pietrzak (prawo spółek, due diligence), Christian Schmidt (German Desk), Piotr Schramm (postępowania sądowe, projekty specjalne/risk & support), Ludwik Żukowski (prawo sportowe).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl