Partnerzy kancelarii Weil odeszli – jeden na emeryturę, drugi do boksu

4000

Roman Rewald i Jarosław Kołkowski nie są już prawnikami i partnerami w warszawskim biurze kancelarii Weil, Gotshal & Manges.

Pierwszy przeszedł na emeryturę, drugi oddał się swojej pasji do boksu kieruje drużyną pięściarzy Rafako Hussars Poland.

Roman Rewald przeszedł na emeryturę w listopadzie 2016 r. został emerytowanym partnerem po 24,5 latach pracy w kancelarii.

Obywatel polski i amerykański, polski prawnik i amerykański adwokat, był partnerem w departamencie  korporacyjnym kancelarii oraz szefem praktyki nieruchomości w jej warszawskim biurze. Kierował także komitetem pro bono w polskim biurze.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – magistrem administracji (1976) i magistrem prawa (1978). Wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Tam, w szkole prawa na Uniwersytecie w Detroit, uzyskał w 1982 r. stopień doktora prawa (Juris Doctor). Rok później został przyjęty w poczet adwokatury stanu Michigan. Praktykował przez osiem lat w Detroit. W Polsce, do której wrócił w 1991 r., został doradcą Banku Światowego w sprawach finansowania budownictwa mieszkaniowego oraz ministra finansów przy prywatyzacji banków. W 1992 r. przystąpił do kancelarii Weil Gotshal & Manges, w której w 1999 r. został partnerem.

Doradzał w sprawach prawa korporacyjnego, energetycznego i z zakresu nieruchomości. Ma doświadczenie w obsłudze zagranicznych joint ventures oraz banków, przejęć nieruchomości, transakcji fuzji. Pracował dla polskich i zagranicznych banków, instytucji finansowych i korporacji.

Doradzał m.in. Sojuszowi Lewicy Demokratycznej przy sprzedaży warszawskiej siedziby partii grupie Radius Projekt i koreańskiemu koncernowi Samsung Electronics przy przejęciu Amiki Wronki. Był też doradcą Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny przy tworzeniu Muzeum Historii Żydów Polskich w formule partnerstwa publiczno-prywatnego z polskim rządem i samorządem Warszawy.

Był członkiem zarządu oraz prezesem Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.

W 2014 r. został odznaczony przez prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jak poinformowała „Rynek Prawniczy” kancelaria, Roman Rewald współpracuje z nią „w roli partnera emerytowanego”.

Natomiast współpraca między kancelarią i Jarosławem Kołkowskim „została zakończona” z upływem 2016 r.

Ten rankingowy prawnik procesowy od kilku lat łączył praktykę w kancelarii, walcząc w salach sądów i trybunałów arbitrażowych, z działalnością menedżerską w boksie. Jest prezesem czołowej polskiej drużyny pięściarskiej Rafako Hussars Poland.

Jarosław Kołkowski pracował w Weil, Gotshal & Manges od 2000 r. Był partnerem w praktyce rozwiązywania sporów. Specjalizował się w postępowaniach administracyjnych oraz cywilnych i gospodarczych procesach sądowych, a zwłaszcza w reprezentowaniu stron w arbitrażach handlowych, w tym międzynarodowych. Ostatnio pracował np. dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazowego w trwającym od kilku lat sporze z rosyjską firmą Gazprom dotyczącym cen gazu ziemnego.

Jest radcą prawnym od 2005 r., absolwentem studiów prawniczych Uniwersytetu Warszawskiego (2001).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl