Władze samorządu radców oskarżyły „Prawnika Plus” o nieuczciwą konkurencję

217

Krajowa Rada Radców Prawnych w grudniu 2016 r. poskarżyła się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na sieć komórkową Plus j i jej usługę telefonicznej pomocy prawnej, zarzucając temu przedsięwzięciu naruszenie zasad uczciwej konkurencji.

Miesiąc wcześniej także Naczelna Rada Adwokacka zaatakowała tę telefonię podobnym oskarżeniem. Władze samorządu radcowskiego poszły o krok dalej niż kierownictwo palestry, które w piśmie do operatora sieci zagroziło podjęciem kroków prawnych. Albowiem KRRP takowe podjęła zawiadomiła prezesa UOKiK o podejrzeniu stosowania przez firmy Polkomtel  (operatora sieci Plus) oraz Availo, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i zwróciła się o wszczęcie postępowania w tej sprawie. Przy czym zarzuty oskarżenia i ich uzasadnienie są podobne do adwokackich.

Prawnik w telefonie

Chodzi o usługę „Prawnik”, która jest od lipca 2016 r. oferowana klientom biznesowym sieci Plus posiadającym abonament telefoniczny. Usługa doradztwa prawnego jest elementem pakietu abonamentowego „Ja + Moja Firma”. Miesięcznie trzeba za nią zapłacić 11,90 zł (14,64 zł z VAT). Klientów Plusa obsługuje w tym zakresie firma prawnicza Availo, która specjalizuje się w świadczeniu osobom prywatnym oraz przedsiębiorcom usług prawnych w formie direct, czyli telefonicznie i za pośrednictwem poczty internetowej. Availo odbiera zlecenia poprzez własne call center i przekazuje je do swojego Centrum Porad Prawnych.

W tym centrum porad udzielają adwokaci i radcowie prawni podczas rozmowy telefonicznej, a gdy potrzebna jest weryfikacja lub sporządzenie dokumentu prawnego – również przez pocztę elektroniczną, faksem lub za pośrednictwem specjalnego konta klienta.

Zakres konsultacji obejmuje wszystkie dziedziny prawa związane z działalnością gospodarczą i życiem prywatnym (m.in. sprawy pracownicze, egzekucyjne, spadkowe, o alimenty, a także informacje o kosztach sądowych i wzorach pism), z wyjątkiem doradztwa podatkowego.

Zarzuty samorządu

Według KRRP, oferta Polkomtela narusza prawny obowiązek udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji o świadczonej usłudze. Firma wprowadza klientów w błąd kreując przeświadczenie, że skorzystanie z niej jest bezpieczniejsze i lepsze od wizyty w kancelarii prawniczej.

Oferta może także wprowadzać w błąd co do tego, do kogo w rzeczywistości jest kierowana. Nie wskazuje bowiem, czy jej adresatami są wyłącznie przedsiębiorcy, czy także konsumenci. Zgodnie z postanowieniami regulaminów mogą skorzystać z niej również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, ale w celu uzyskania porad prawnych w sprawach prywatnych, czyli jako konsumenci.

Zdaniem KRRP, nie jest również jasne, kto jest usługodawcą, na czym w istocie usługa polega, ani kto ponosi za nią odpowiedzialność. Z regulaminów zamieszczonych na stronie internetowej Plusa wynika bowiem, że operator tej sieci nie świadczy bynajmniej pomocy prawnej, a jedynie pośredniczy między abonentami a firmą Availo, która jest gotowa tęże świadczyć.

Ponadto według KRRP, informacja o udzielaniu porad przez radców i adwokatów jest nieprawdziwa, albowiem jednych i drugich obowiązują określone w ustawach korporacyjnych formy wykonywania zawodu – nie ma wśród nich spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Tymczasem zgodnie z regulaminem usługę świadczy przy wykorzystaniu Centrum Porad Prawnych firma Availo, która jest właśnie taką spółką. Nawet jeśli zatrudnia adwokatów i radców, to mogą oni udzielać pomocy prawnej tylko na rzecz tej spółki, jako „in-house lawyer”, lecz nie innym podmiotom w jej imieniu. Byłoby to bowiem obejściem przepisów korporacyjnych.

Sama reklama usługi na stronie internetowej Plusa wprowadza też w błąd obietnicą, iż jedna porada pozwoli na prowadzenie biznesu bez ryzyk prawnych.

Sposób reklamowania usługi, informacje udostępniane konsumentom, a także zapisy regulaminów są, według KRRP, nieuczciwymi praktykami rynkowymi oraz czynami nieuczciwej konkurencji naruszającymi zbiorowy interes konsumentów.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl