Hogan Lovells i Norton Rose Fulbright w kolejowym eurokredycie

275
Pociąg w barwach PR (www.przewozyregionalne.pl)

Kancelaria Hogan Lovells doradzała kolejowej spółce Przewozy Regionalne przy uzyskaniu 200 mln zł kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, którego doradcą była kancelaria Norton Rose Fulbright.

Przewozy Regionalne są największym w Polsce pasażerskim przewoźnikiem kolejowym.

Spółka w trakcie restrukturyzacji, której większościowym udziałowcem jest Agencja Rozwoju Przemysłu, a pozostałymi samorządy wszystkich województw, podpisała 16 grudnia 2016 r. umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym o kredyt do kwoty 200 mln zł. Pieniądze mają posłużyć na modernizację i zakup taboru kolejowego. Spółka do końca 2018 r. zmodernizuje 36 elektrycznych zespołów trakcyjnych, cztery wagony i jedną lokomotywę oraz zakupi 10 zupełnie nowych pociągów: siedem składów elektrycznych i trzy autobusy szynowe.

Kredyt z EBI jest udzielony w ramach tzw. Planu Junckera. Plan inwestycyjny dla Europy powstał w 2015 r. jako odpowiedź Komisji Europejskiej oraz EBI na spowolnienie gospodarcze w Europie. Jego filarem finansowym jest Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych. EFIS ma zapewnić gwarancje dla finansowania zwrotnego inwestycji prywatnych i publicznych. Szacowana wartość inwestycji, które dzięki EFIS zostaną uruchomione w Europie to 315 mld euro.

– Bycie częścią tak dużego planu wspierającego infrastrukturę i innowacje jest dla Przewozów Regionalnych dowodem na to, że kierunek obrany przez zarząd spółki jest efektywny. Wsparcie EBI to kolejny bardzo ważny krok dla naszej organizacji.  Pozytywne zmiany zachodzące w Przewozach Regionalnych nasi pasażerowie odczują już niedługo. Pierwsze efekty w postaci nowych i zmodernizowanych pociągów pojawią się na torach w przyszłym roku – oświadczył Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PR.

– Dobrze prowadzony proces restrukturyzacji firmy przynosi oczekiwane efekty. Umowa podpisana z EBI jest potwierdzeniem wiarygodności finansowej spółki i daje jej szanse na dalszy rozwój. Dla nas jako większościowego udziałowca to niezwykle ważne wydarzenie. Mamy satysfakcję, że Przewozy Regionalne wróciły na właściwe tory z nową energią, gotowe na zwiększenie jakości usług – zadeklarował Marcin Chludziński, prezes zarządu ARP.

Firmie Przewozy Regionalne doradzali przy uzyskaniu kredytu z EBI prawnicy kancelarii Hogan Lovells, którzy opracowali strukturę finansowania  i dokumentację kredytową. Jak informuje kancelaria, jednym z elementów tej struktury są umowy wieloletnie zawierane z samorządami województw na świadczenie przez spółkę usług przewozowych na ich terenie.

Warszawskie biuro kancelarii Norton Rose Fulbright doradzało Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu.

Kredyt z EBI był elementem szerszego finansowania modernizacji i restrukturyzacji Przewozów Regionalnych – w konsorcjum, które łącznie pożyczyło firmie 629 mln zł są również Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Zachodni WBK, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski. Także tym bankom doradzała kancelaria Norton Rose Fulbright. Zespół jej prawników wspierał kredytodawców przy negocjowaniu dokumentów finansowania, opracował koncepcję i sporządził umowę między wierzycielami, która określa relacje między poszczególnymi kredytodawcami a kredytobiorcą.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl