Zespołowy transfer z Wierzbowski Eversheds do Baker & McKenzie

1328
K. Haładyj

Krzysztof Haładyj, Małgorzata Bakuła i Justyna Wigier są od grudnia 2016 r. prawnikami praktyki finansowej warszawskiego biura kancelarii Baker & McKenzie – poinformowała ta firma prawnicza. Cała trójka przeszła z kancelarii Wierzbowski Eversheds.

Krzysztof Haładyj jest partnerem lokalnym w kancelarii. Specjalizuje się w prawie rynków kapitałowych, zagadnieniach regulacyjnych spółek publicznych i funduszy inwestycyjnych oraz w prawie bankowym i korporacyjnym. Pracował przy emisjach papierów wartościowych, transakcjach pozyskiwania finansowania w drodze emisji obligacji, sekurytyzacji, mezzanine. Obsługiwał transakcje fuzji i przejęć w zakresie private equity i venture capital. Doradzał bankom i funduszom inwestycyjnym w kwestiach regulacyjnych.

Przedtem przez prawie 11 lat pracował w kancelarii Wierzbowski Eversheds, w której zaczynał jako associate, a skończył jako partner kierujący praktyką prawa bankowego, finansowego oraz rynków kapitałowych. Wcześniej przez pięć miesięcy  pracował jako associate w kancelarii Squire Sanders (obecnie pod nazwą Squire Patton Boggs) oraz prawie dwa lata w Weil, Gotshal & Manges.

Jest doktorem nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego (2007), absolwentem magisterskich studiów prawniczych na  tej uczelni (2004), na której ukończył także studia dziennikarskie.

(www.linkedin.com)
(www.linkedin.com)

Małgorzata Bakuła zajmuje w kancelarii stanowisko senior associate. Specjalizuje się w prawie bankowym i prawie rynków kapitałowych. Doradzała instytucjom finansowym, w tym funduszom inwestycyjnym i bankom, w kwestiach korporacyjnych i regulacyjnych. Obsługiwała oferty publiczne i wezwania na sprzedaż akcji, fuzje i przejęcia, emisje obligacji. Zajmowała się prawnymi aspektami cash management.

Wcześniej przez ponad dziewięć lat pracowała w kancelarii Wierzbowski Eversheds, ostatnio jako senior associate.

Jest radcą prawnym, absolwentką prawa na Uniwersytecie Warszawskim (2005) oraz kierunku bankowość i finanse Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2007).

(www.linkedin.com)
(www.linkedin.com)

Justyna Wigier doradza spółkom prawa handlowego i bankom w  bieżącej działalności.

Wcześniej przez ponad dwa lata pracowała w Wierzbowski Eversheds.

Jest aplikantką adwokacką i absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2013) oraz politologii na tej uczelni (2010).

(www.linkedin.com)
(www.linkedin.com)

W  zespole prawa bankowego od października 2016 r. jest również senior associate Antoni Goraj specjalizujący się w sprawach z zakresu prawa finansowego oraz handlowego.

Wcześniej przez pięć miesięcy był prawnikiem kancelarii Deloitte Legal, przez ponad 1,5 roku pracował dla warszawskiej kancelarii Yours Panasiuk i przez ponad 4,5 roku jako associate w Wierzbowski Eversheds.

Jest radcą prawnym, absolwentem wydziału prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (2009).

*****

Kancelaria Baker & McKenzie poinformowała również o renowacji globalnego logotypu firmowego.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl