Raport-ranking: Kancelarie o największych zyskach, zyski największych kancelarii

1184

Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak osiągnęła w 2015 r. najwyższy zysk spośród działających w Polsce firm prawniczych – to imponująca kwota 48,5 mln zł. Także jeśli chodzi o rentowność nie ma ona sobie równych – może pochwalić się imponującą relacją zysku do ubiegłorocznych przychodów ze sprzedaży usług prawniczych, wynoszącą prawie 50 proc.

„Rynek Prawniczy” przedstawia dwie klasyfikacje – według zysków oraz rentowności osiągniętych w 2015 r. przez największe kancelarie działające w Polsce. Opracowaliśmy je na podstawie sprawozdań finansowych złożonych do Krajowego Rejestru Sądowego, uzupełniając w jednym przypadku danymi z tegorocznego rankingu „Rzeczpospolitej”. Ponieważ wymienione firmy prawnicze to wyłącznie spółki osobowe, nie objęte podatkiem dochodowym, podajemy zysk netto, w którym oczywiście zdecydowanie dominuje dochód osiągany ze sprzedaży usług prawnych.

Znamy zastrzeżenia, według których zysk nie jest najlepszym miernikiem pozycji kancelarii na rynku prawnym, choćby ze względu na różnice w sposobach liczenia osobowych kosztów świadczenia usług przez prawników (np. pomiędzy niezależnymi kancelariami krajowymi a biurami międzynarodowych sieci).

Mimo to, idąc za wnioskami z badań sprawozdań finansowych spółek prawniczych, sporządzanych przez biegłych rewidentów, nie sposób zaprzeczyć, że zyski, podobnie jak wskaźnik rentowności, odzwierciedlają w rocznej perspektywie finansowy efekt działalności. A w perspektywie trzyletniej, tak jak to jest ujęte w naszych tabelach, pokazują także w którą stronę idzie kancelaria, czy się rozwija, czy raczej odwrotnie.

Zyski największych pod względem przychodów kancelarii w 2015 r. (w mln zł)

Kancelaria 2015   2014      2013
1. Sołtysiński Kawecki & Szlęzak 48,5    53,0        49,4
2. Clifford Chance 38,5    35,0        37,0
3. Domański Zakrzewski Palinka 38,1    33,2        24,7
4. Dentons 28,2    21,0        24,3
5. Baker & McKenzie 18,7      5,8          9,7
6. Weil, Gotshal & Manges 17,6    11,3          4,6
7. Deloitte Legal 14,5    11,9          7,9
8. Linklaters 12,0     17,6         13,9
9. DLA Piper   9,6     12,5         10,9
10. Greenberg Traurig   7,6      5,3           6,3
11. Drzewiecki Tomaszek & Wspólnicy   6,0      7,6           7,2
12. Squire Patton Boggs   4,8      2,4           3,2
13. Kochański Zięba i Partnerzy   4,6*      6,5*           4,0*
13. Wierzbowski Eversheds   4,6      2,4           3,5
15. Magnusson            4,5       4,7           2,5
16. PwC Legal   4,1       3,0           3,6
17. Roedl Majchrowicz-Bączyk   2,4        1,5           1,7
18. White & Case   0,02        2,9           1,8

* dane, które pochodzą z zestawienia opublikowanego w tegorocznym Rankingu kancelarii prawniczych „Rzeczpospolitej”; źródłem pozostałych są sprawozdania finansowe złożone przez kancelarie w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zdecydowany lider dochodowości

Wziąwszy to wszystko pod uwagę, wypada podkreślić, że firma Sołtysiński Kawecki & Szlęzak przez trzy ostatnie lata osiągała najwyższe zyski ze wszystkich działających w Polsce firm prawniczych. Wprawdzie jej ubiegłoroczny profit był mniejszy o 4,5 mln zł niż rekordowy rok wcześniej, ale i tak wyprzedziła drugą w tabeli firmę, Clifford Chance, aż o 10 mln zł.

Trzecia kancelaria w zestawieniu, Domański Zakrzewski Palinka, miała dochód zaledwie o 0,4 mln zł niższy od Clifford Chance. Obie firmy aż o 10 mln zł wyprzedzają zajmującą czwartą pozycję kancelarię Dentons, a ta z kolei jest  o 10 mln zł wyżej od kolejnej firmy Baker & McKenzie.  Przy tym Domański Zakrzewski Palinka odnotowała od 2013 r. regularny wzrost zysku o ponad 13 mln zł, tak z samo zresztą jak Weil, Gotshal & Manges, która bije własne rekordy. Podobnie jak Baker & McKenzie, której zwyżka wyniku finansowego o prawie 13 mln zł w porównaniu z rokiem 2014, musi wzbudzić szacunek u publiczności.

Przewaga wzrostów nad  spadkami

Wzrost zysków odnotowało w 2015 r. jedenaście kancelarii z zestawienia, siedem dotknął ich spadek. Wśród „wzrostowych” są, oprócz wymienionych już firm Clifford Chance, Domański Zakrzewski Palinka, Dentons, Baker & McKenzie i Weil, Gotshal & Manges, również kancelarie Deloitte Legal (kolejny rok z rzędu, kwota i pozycja godna podziwu), Greenberg Traurig, Squire Patton Boggs (skok o 100 proc.), Wierzbowski Eversheds, PwC Legal i Roedl Majchrowicz-Bączyk.

Spadek dochodów był natomiast, oprócz zwycięskiej firmy Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, także udziałem kancelarii Linklaters (aż o ponad 5 mln zł, najwięcej ze wszystkich), DLA Piper, Drzewiecki Tomaszek & Wspólnicy, Kochański Zięba i Partnerzy oraz White & Case (dzięki symbolicznej kwocie 20 tys. zł zdobyła miejsce w zestawieniu). Magnusson osiągnęła wynik porównywalny do tego rok wcześniejszego.

Rentowność po polsku

W zestawieniu wedle rentowności działalności prawniczej nie do pobicia okazała się kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, która jako jedyna osiągnęła współczynnik bliski 50 proc. Niewiele mniejszą zyskownością cieszy się druga w tabeli kancelaria Drzewiecki Tomaszek & Wspólnicy. Trzy pierwsze pozycje zajmują duże polskie niezależne firmy prawnicze. Nieco niższy od nich poziom rentowności mają niektóre polskie biura międzynarodowych sieci prawniczych.

Wyjątkiem jest Baker & McKenzie, która zaimponowała skokiem rentowności aż o prawie 16 proc., skorelowanym z podobnym efektem co do zysku. Także kancelaria Wierzbowski Eversheds osiągnęła identycznie zachwycające współczynniki finansowej dynamiki. Firmie Weil, Gotshal & Manges należy się z kolei ciepłe słowo za systematyczność wzrostu zyskowności.

Rentowność największych pod względem przychodów kancelarii w 2015 r. (w proc.)

Kancelaria      2015      2014      2013
1. Sołtysiński Kawecki & Szlęzak       49,4       49,2       54,2
2. Drzewiecki Tomaszek & Wspólnicy       47,2       56,3       55,0
3. Domański Zakrzewski Palinka       42,1       41,0       31,3
4. Clifford Chance       36,4       33,0       36,3
5. Deloitte Legal       31,9       31,2       27,2
6. Magnusson       31,2       33,0       24,2
7. Baker & McKenzie       26,1       10,3       14,9
8. Wierzbowski Eversheds       23,0       11,7       14,3
9. PwC Legal       20,3       17,2       22,5
10. DLA Piper       20,1       25,5       25,7
11. Squire Patton Boggs       18,6       11,6       13,0
12. Weil, Gotshal & Manges       15,9       13,1        4,9
13. Dentons       15,7       13,7       17,1
14. Kochański Zięba i Partnerzy       15,6*       27,3*       20,2*
15. Linklaters       13,2       21,0       18,9
16. Greenberg Traurig       10,4         9,0       11,0
17. Roedl Majchrowicz-Bączyk       11,2         8,0         9,0
18. White & Case        0,03         4,0         2,6

Rentowność mierzona jest stosunkiem zysku netto do przychodów ze sprzedaży

*obliczona na podstawie danych, które pochodzą z zestawienia opublikowanego w tegorocznym Rankingu kancelarii prawniczych „Rzeczpospolitej”; źródłem pozostałych obliczeń są sprawozdania finansowe złożone przez kancelarie w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl