GWW przejęła zespół obsługi zamożnych klientów z kancelarii Wardyński i Wspólnicy

GWW Private – to nowa w kancelarii praktyka doradztwa dla zamożnych klientów prywatnych .