Kierownicy Ministerstwa Sprawiedliwości krytycznie o darmowych poradach prawnych

440
Kierownictwo MS (www.ms.gov.pl)

Wstępne wyniki analizy funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej skłaniają do refleksji nad potrzebą co najmniej głębokiej nowelizacji ustawy, żeby ona była efektywna – oświadczył minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro 17 listopada 2016 r. podczas konferencji prasowej podsumowującej rok rządów jego ekipy w resorcie.

Jak podała Polska Agencja Prasowa, według Ziobry, napływające informacje poważnie podają w wątpliwość skuteczność działania darmowej pomocy prawnej.

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł dodał, że jego zdaniem, nie do końca właściwie określeni są adresaci systemu, pomocy nie mogą uzyskać np. osoby pracujące, które mają kłopoty w miejscu zatrudnienia. Poza tym z charakteru udzielanych porad wynika, że często taką pomoc można uzyskać w sekretariacie sądu. – Nie może być tak, że adwokat udziela trzyminutowej quasi-porady prawnej, którą często trudno nazwać poradą prawną, i mówi: proszę przyjść do mojej kancelarii po więcej informacji, oczywiście jak się odpowiednio zapłaci – cytuje PAP wiceministra Warchoła.

Ustawowy system nieodpłatnej pomocy prawnej działa w Polsce od 1 stycznia 2016 r. Przysługuje ona osobom, które nie ukończyły 26 lat i takim, które ukończyły 65 lat, podopiecznym pomocy społecznej, członkom rodzin wielodzietnych, kombatantom i weteranom oraz ofiarom katastrof naturalnych, klęsk żywiołowych i awarii technicznych.

Pomoc polega na: poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub obciążających obowiązkach; wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego; doradztwie przy sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyjątkiem pism procesowych; sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni mogą uzyskać pomoc w sprawach dotyczących: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego i prawa podatkowego (z wyjątkiem spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej).

Zgodnie z ustawą, w kraju działają 1 524 punkty udzielania porad, w których pomoc świadczą adwokaci, radcowie prawni oraz prawnicy i doradcy podatkowi z organizacji pozarządowych.

Wiceminister Marcin Warchoł w odpowiedzi na interpelację poselską napisał w październiku 2016 r., że w pierwszym półroczu 2016 r. w systemie udzielono 198 846 porad prawnych.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl