Z kancelarii Squire Patton Boggs na sędziego sądu administracyjnego

1781

Tomasz Stawecki nie jest już prawnikiem warszawskiego biura kancelarii Squire Patton Boggs. W czerwcu 2016 r. został sędzią Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Doktor habilitowany nauk prawnych Tomasz Stawecki jako prawnik łączy pracę naukową i dydaktykę uniwersytecką z praktyką, najpierw doradczą, a obecnie orzeczniczą.

Zanim został sędzią, praktykował w kancelarii Squire Patton Boggs (wcześniej – Squire Sanders). Zajmował się sprawami z zakresu finansów i bankowości. Specjalizował się m. in. w obsłudze transakcji finansowych (project finance, structured finance i acquisition finance), restrukturyzacji zobowiązań, zabezpieczeniach wierzytelności pieniężnych.

Tomasz Stawecki nadal pozostaje pracownikiem naukowym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie oraz kierownikiem Katedry Filozofii Prawa i Nauki o Państwie.

Specjalizuje się w teorii i filozofii prawa. Doktoryzował się w 1991 r., habilitował  w 2006 r. Studia prawnicze ukończył w 1980 r. na UW i od tego czasu jest pracownikiem tej uczelni.

Od 2007 r. ma uprawnienia radcy prawnego. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 27 czerwca 2016 r. powołał go do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl