Domański Zakrzewski Palinka wygrała dla Polski arbitraż z norweskimi rolnikami

670
Siedziba Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze (www.en.wikipedia.org)

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka reprezentowała państwo polskie w arbitrażu inwestycyjnym, w którym norwescy rolnicy domagali się 100 mln zł odszkodowania za straty poniesione w związku z inwestycją w Polsce.

Kancelaria poinformowała, iż Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze wydał właśnie wyrok, w którym oddalił wszystkie roszczenia powodów oraz obciążył ich częściowym zwrotem kosztów postępowania na rzecz Polski.

Spór w arbitrażu inwestycyjnym Norwegowie wszczęli w listopadzie 2013 r. na podstawie umowy między rządami Polski i Norwegii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji.

Jak do tego doszło? W latach 90. XX w. norwescy rolnicy, bracia Geir i Kristian Almås, prowadzący w Polsce spółkę Polfarm wydzierżawili od Agencji Nieruchomości Rolnych ponad 4 tys. hektarów popegeerowskiej ziemi w województwie zachodniopomorskim. Interes szedł dobrze do 2008 r., kiedy zaczął się kryzys. W tym czasie ANR podniosła zastrzeżenia m.in. co do wykorzystania części gruntów przez dzierżawców niezgodnie z umową. W lipcu 2009 r. rozwiązała ją, dodając do listy zarzutów zaległości w czynszu i opłatach publicznoprawnych spółki Polfarm, która upadła w 2010 r. Zdaniem Norwegów do plajty doprowadziły ją polskie urzędy, a umowę dzierżawy ziemi rozwiązano niezgodnie z prawem. Z tego powodu wystąpili z roszczeniami na podstawie traktatu o ochronie inwestycji (Bilateral Investment Treaty – tzw. BIT).

Trybunał Arbitrażowy w Hadze orzekał w trzyosobowym składzie. Przewodniczącym był James Crawford z Australii, profesor prawa międzynarodowego na Uniwersytecie Oksfordzkim. Arbitrem nominowanym przez powodów był Ola Mestad z Norwegii, profesor prawa Uniwersytetu w Oslo, a przez Polskę – August Reinisch z Austrii, profesor prawa międzynarodowego na Uniwersytecie Wiedeńskim.

Polskę reprezentowała w postępowaniu przed trybunałem kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, działająca na zlecenie Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Pełnomocnikami byli Julita Zimoch-Tuchołka i Marek Świątkowski, partnerzy kancelarii oraz prawniczki PG SP: Joanna Jackowska-Majernowska, Barbara Kotlarek-Kmin, Milena Pluta.

Pełnomocnikami inwestorów-powodów była dwójka prawników kancelarii Wiersholm z Oslo.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl