BSWW Legal & Tax ma dwoje nowych współpracowników

604

Michał Szubski i Ewa Bieniak-Mańkowska to nowi współpracownicy kancelarii BSWW Legal & Tax (Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Wspólnicy).

Oboje specjalizują się w prawie energetycznym i zajmują stanowiska of counsel.

W nomenklaturze anglosaskiego biznesu prawniczego of counsel w kancelarii to stanowisko obok obowiązującej hierarchii -nie nadzoruje pracy innych prawników i nie zdobywa klientów, oferuje zaś merytoryczne doradztwo i pełni rolę mentora wobec młodszych prawników z mniejszym doświadczeniem.

Jak informuje kancelaria, Ewa Bieniak-Mańkowska jest radcą prawnym z kilkunastoletnim doświadczeniem pracy w przedsiębiorstwach, w tym z branży energetycznej. Pracowała w Polskiej Spółce Gazownictwa, Mazowieckiej Spółce Gazownictwa, Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie, Telekomunikacji Polskiej, a także w Ministerstwie Skarbu Państwa. Zajmowała się m.in. negocjowaniem umów, przygotowywaniem dokumentów, brała udział w procedurach uzyskiwania koncesji, przygotowywania i zatwierdzania taryf oraz instrukcji ruchu sieci.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Michał Szubski specjalizuje się w prawie gospodarczym, w tym w regulacjach dotyczących energetyki i doradztwie korporacyjnym. Od 1994 r. pracował w  spółce Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, najpierw jako prawnik, a następnie jako dyrektor biura prezydialnego, biura prawnego i biura spółki i dyrektor Gazowni Warszawskiej. Po wydzieleniu spółek gazownictwa, został prezesem zarządu Mazowieckiej Spółki Gazownictwa. W latach 2007-2008 był doradcą zarządu PGNiG. Od marca 2008 r. do końca 2011 r. był prezesem zarządu z konkursu. Złożył rezygnację z funkcji, po tym jak prezes Urzędu Regulacji Energetyki pozostawił bez rozstrzygnięcia kwestię zatwierdzenia taryfy spółki na 2012 r.  twierdząc, że  brak zgody URE na taryfę uniemożliwia mu odpowiedzialne kierowanie firmą.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1994).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl