Kolejne awanse w CMS

1697
M. Pawłowski, K. Kucharczyk, A. Stopyra, E. Świderska

Michał Pawłowski, kierujący zespołem rynków kapitałowych w warszawskim biurze kancelarii CMS, awansował ze stanowiska partnera na equity partnera (wspólnika, udziałowca). Katarzyna Kucharczyk, Adam  Stopyra i Ewa Świderska zostali mianowani na stanowiska counsel.

Wszystkie nominacje weszły w życie 1 maja 2016 r. Jak oświadczyła Małgorzata Surdek, partner zarządzający kancelarią CMS w Polsce, odzwierciedlają one wzrost praktyk i plany dalszego rozwoju oraz są efektem rosnącej specjalizacji i dostosowywania oferty firmy do potrzeb klientów.

Michał Pawłowski dołączył do CMS we wrześniu 2015 r. Przyszedł wówczas na stanowisko partnera z kancelarii DLA Piper. Specjalizuje się w transakcjach na rynkach kapitałowych, prawie handlowym oraz prawie papierów wartościowych. Obsługuje oferty publiczne akcji (pierwotne i wtórne), programy emisji obligacji, procesy wycofywania spółek z obrotu giełdowego oraz fuzje i przejęcia.

Wcześniej pracował w kancelariach DLA Piper (ponad 5,5 roku) i White & Case (ponad 2,5 roku).

Jest adwokatem, doktorem nauk prawnych (Akademia Leona Koźmińskiego – 2012) i ekonomistą. Ukończył prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (2007) oraz ekonomię na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (2007).

Katarzyna Kucharczyk jest prawnikiem działu postępowań spornych. Awansowała ze stanowiska senior associate. W CMS przepracowała łącznie ponad 9,5 roku. Wcześniej pracowała także w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Reprezentuje instytucje finansowe i firmy w procesach sądowych i sporach arbitrażowych dotyczących m.in. inwestycji budowlanych, infrastrukturalnych i nieruchomości oraz strony przed urzędem patentowym i sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących własności intelektualnej.

Jest radcą prawnym od 2009 r. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim (2004).

Adam Stopyra jest prawnikiem działu bankowości i finansów międzynarodowych. Awansował ze stanowiska senior associate. W CMS pracuje od czterech lat. Będzie kierował praktyką instrumentów pochodnych, sekurytyzacji oraz regulacji.

Specjalizuje się w kwestiach regulacyjnych sektora bankowego, w tym instrumentów pochodnych. Wcześniej pracował także w kancelarii White & Case (ponad rok) i w Raiffeisen Banku (przez prawie pięć lat), gdzie był odpowiedzialny za kwestie sprzedaży portfeli i sekurytyzacji. Posiada doświadczanie we wdrażaniu unijnych regulacji obowiązujących banki oraz fundusze inwestycyjne.

Jest adwokatem, doktorem nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego (2012), gdzie również ukończył magisterskie studia prawnicze.

Ewa Świderska jest prawnikiem w zespole do spraw sektora ubezpieczeniowego. W CMS pracuje od 11,5 roku.

Specjalizuje się w obsłudze firm z sektora usług finansowych, zwłaszcza ubezpieczeniowych. Pracowała m.in. jako prawnik  w towarzystwach ubezpieczeniowych. Doradzała w zakresie postępowań przed organem nadzoru, tworzenia i wprowadzania na rynek produktów ubezpieczeniowych oraz w kwestiach bancassurance. Zajmowała się również zagadnieniami ochrony danych osobowych i konsumentów. Obsługiwała transakcje na rynku usług finansowych, w tym m.in. łączenia i restrukturyzacji międzynarodowych instytucji finansowych.

Jest radcą prawnym, ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim (2006).

W majowej fali promocji awansował także Piotr Ciołkowski kierujący zespół regulacyjnym w dziale energetyki. Jak pisał wcześniej „Rynek Prawniczy”, został partnerem.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl