CMS z nowym przywództwem w Polsce

3316

Małgorzata Surdek objęła w maju 2016 r. funkcję partnera zarządzającego kancelarią CMS w Polsce – poinformowała ta firma prawnicza. Zastąpiła Andrew Kozlowskiego, który kierował firmą od 2003 r.

Małgorzata Surdek pracuje w CMS od 20 lat, w tym od ponad 12 lat jako partner kierujący rozmaitymi zespołami kancelarii. Od ponad pięciu lat stoi na czele praktyki postępowań sądowych i arbitrażowych w Polsce, a ostatnio także w Europie Środkowo-Wschodniej.

Specjalizuje się w obsłudze postępowań spornych. Reprezentuje strony w procesach cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi i trybunałami arbitrażowymi, w tym dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów, własności intelektualnej, roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia, sporów budowlanych oraz w arbitrażu gospodarczym i inwestycyjnym. Jest także arbitrem.

Małgorzata Surdek jest adwokatem, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Andrew Kozlowski
Andrew Kozlowski

– Przez ostatnie kilkanaście lat CMS stała się drugą kancelarią w Polsce pod względem wielkości przychodów i liczebności zespołu, o niekwestionowanej pozycji w takich obszarach jak obsługa transakcji, rozwiązywanie sporów i arbitraż, doradztwo dla energetyki, dla sektora nieruchomościowego, finansowego i wielu innych. Mam ogromny komfort przekazując Małgorzacie Surdek zarządzanie firmą po 13 latach – jestem pewien, że jej doświadczenie, umiejętności menedżerskie, jej energia i znakomity kontakt z klientami stanowią solidną podstawę do dalszego dynamicznego rozwoju CMS i pełnego wykorzystania możliwości rynkowych – oświadczył Andrew Kozlowski, który teraz będzie doradzał klientom i partnerom kancelarii jako counsel.

– Dzisiejsza pozycja CMS na polskim rynku, skala realizowanych projektów oraz zaufanie i lojalność naszych klientów są najlepszym dowodem skuteczności konsekwentnie realizowanej od lat strategii biznesowej. Będziemy w dalszym ciągu stwarzać doskonałe warunki rozwoju dla naszych prawników oraz stawiać na efektywność, innowacyjność i wysoką jakość świadczonych przez nas usług – zadeklarowała Małgorzata Surdek, która nadal będzie pracować bezpośrednio dla klientów w Polsce oraz kierować praktyką postępowań sądowych i arbitrażowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Andrew Kozlowski odszedł także ze stanowiska szefa sieci CMS w Europie Środkowo-Wschodniej, które zajmował od 2011 r. Nowym dyrektorem zarządzającym w regionie jest Dóra Petrányi z węgierskiego biura CMS, która będzie kierować działalnością biur sieci w Bukareszcie, Budapeszcie, Kijowie, Poznaniu, Pradze, Sofii, Stambule i Warszawie.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl