Dentons i WKB Wierciński Kwieciński Baehr w wiatrakowej transakcji

400
Farma wiatrowa w Lubartowie. www.aldesa.pl

Kancelaria Dentons doradzała Grupie Energetyki Odnawialnej Renewables przy sprzedaży spółki celowej zarządzającej farmą wiatrową Lubartów firmie Ikea, której doradcą była kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr.

Moc farmy wiatrowej Lubartów wynosi 51,2 megawatów, na co składa się 16 turbin wiatrowych marki Vestas postawionych w okolicach miejscowości Michów (13) i Abramów (3). Każdy maszt ma 119 metrów wysokości, a  turbina -56-metrowe łopaty śmigieł.

Elektrownię wiatrową wybudowała firma Aldesa Nowa Energia. Inwestycja to także infrastruktura towarzysząca, czyli drogi dojazdowe, place montażowe, fundamenty dla turbin wiatrowych, linie kablowe 110 kilowatów oraz stacja abonencka Rudzienko.

Według informacji prasy lubelskiej, całkowity koszt niedawno ukończonego przez inwestora przedsięwzięcia to 285 mln zł.

Ikea kupiła szesnaście wiatraków od GEO Renewables w marcu 2016 r. To kolejna inwestycja w jej polskim portfelu farm wiatrowych. Pierwsze  – w Rymanowie, Bukowsku i Łękach Dukielskich na Podkarpaciu – kupiła w 2013 r. W lutym 2015 r. kupiła siłownię we Wróblewie w wojewódzkim łódzkim. Zobowiązała się ponadto do zakupu kolejnych dwóch – w Lubartowie i w Gizałkach. A to dlatego, że zgodnie z postawionym celem, firma zamierza globalnie produkować tyle energii odnawialnej, ile konsumuje we wszystkich swoich sklepach, centrach handlowych, fabrykach, centrach dystrybucji i biurach. Tak ma być również w Polsce i w Lublinie, gdzie w przyszłym roku powstanie pierwszy sklep Ikei w tej części kraju. Dlatego kupiła elektrownie wiatrową w pobliżu stolicy województwa, z której prąd płynie do tego miasta. Energia elektryczna z wiatru razem z energią cieplną, produkowaną z biomasy przez Ikea Industry, ma pokryć całe zapotrzebowanie szwedzkiego koncernu w Polsce.

GEO Renewables to inwestor i deweloper parków wiatrowych w całej Polsce. Prowadzi projekty od fazy deweloperskiej poprzez ich budowę, uruchomienie i eksploatację. Partnerami finansowymi firmy są Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju  i  Europejski Bank Inwestycyjny, poprzez głównego udziałowca fundusz private equity EnerCap.

Dla Ikei przy tej transakcji pracowała kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr – zespół w składzie: partnerzy Jakub Jędrzejak i Maciej Szambelańczyk, senior associate Magdalena Piszewska i associate Krzysztof Sikorski.

GEO Renewables doradzał  zespół energetyki i zasobów naturalnych kancelarii Dentons – zespół w składzie counsel Agnieszka Kulińska i associate Jan Dubiński, których pracę koordynował Arkadiusz Krasnodębski, partner zarządzający kancelarii.

Prawnicy Dentons brali udział w negocjacjach dotyczących modyfikacji warunkowej umowy sprzedaży, byli także odpowiedzialni za przygotowanie i negocjacje dokumentacji przenoszącej własność udziałów oraz zamknięcie finansowania transakcji, w tym spłatę kredytu udzielonego spółce zarządzającej farmą oraz pożyczek od jej udziałowców.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl