Greenberg Traurig w programie bankowych obligacji

291
Fot.: www.waran.pl

Kancelaria Greenberg Traurig doradzała Alior Bankowi przy ustanowieniu publicznego programu emisji obligacji o wartości do 800 mln zł.

Zgodnie z prospektem emisyjnym dotyczącym publicznego programu emisji obligacji zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego 12 kwietnia 2016 r. na potrzeby oferty i dopuszczenia obligacji do obrotu na rynku regulowanym warszawskiej giełdy, w ramach programu emitowane będą w seriach  niezabezpieczone, podporządkowane obligacje. Środki z ich sprzedaży , po uzyskaniu zgody KNF, będą zaliczane do funduszy własnych Alior Banku. Wyemitowane obligacje mają zostać wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez giełdę w ramach systemu Catalyst.

W ramach programu Alior Bank w kwietniu 2016 r. wyemitował już dwie serie obligacji adresowane do szerokiego kręgu inwestorów, w tym indywidualnych. W pierwszej publicznej ofercie o wartości 150 mln zł, bank zaoferował sześcioletnie obligacje podporządkowane o łącznej wartości 150 mln zł. Wszystkie  zostały objęte zapisami już pierwszego dnia subskrypcji.

Druga publiczna oferta obejmuje ośmioletnie obligacje niezabezpieczone, podporządkowane,  na okaziciela o łącznej wartości 70 mln zł. Bank podał, że maksymalna ich liczba jest skorelowana z obecnymi przewidywaniami dotyczącymi potrzeb banku w zakresie pozyskiwania w najbliższym okresie środków uzupełniających fundusze własne.

Alior Bank to średniej wielkości bank uniwersalny w Polsce, który rozpoczął działalność w listopadzie 2008 r. W 2015 r. kupił go PZU. Z jego usług korzysta prawie 3 mln klientów, w tym ponad 130 tys. biznesowych. Na koniec 2015 r. dysponował ponad 850 placówkami. Ponadto wybrane produkty i usługi Alior Banku oferowane są w 600 punktach T-Mobile, w ramach strategicznego partnerstwa obu firm i w 71 placówkach Tesco. Na koniec 2015 roku bank zatrudniał ponad 6 tys. pracowników. W marcu 2016 r. zawarł z firmą General Electric wstępną umowę  kupna podstawowej  działalności Banku BPH.

Kancelaria Greenberg Traurig doradzała przy ustanowieniu programu, sporządzeniu prospektu oraz przy emisji pierwszej transzy obligacji.

– To już kolejna w ostatnim czasie duża emisja obligacji korporacyjnych, przy której doradzała Greenberg Traurig, co potwierdza pozycję naszej kancelarii na rynku papierów dłużnych  – stwierdził Lejb Fogelman, starszy partner warszawskiego biura, nadzorujący pracę całego zespołu prawników.

– Naszym zdaniem, wskutek zmian regulacyjnych w polskim sektorze bankowym, w przyszłości można spodziewać się kolejnych emisji instrumentów dłużnych w celu spełnienia przez polskie banki wymogów kapitałowych – dodał associate Adam Puchalski, członek zespołu pracującego przy ustanowieniu programu.

Byli w nim również partner Ireneusz Matusielański  odpowiedzialny za bieżące doradztwo oraz koordynację prac, associate Dawid Van Kędzierski. W zakresie zagadnień regulacyjnych doradzali partner Łukasz Pawlak oraz senior associate Małgorzata Paśnik.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl