Awanse prawniczek kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr

1151
Od leweJ: Anna Wojciechowska i Agnieszka Chwiałkowska

Agnieszka Chwiałkowska i Anna Wojciechowska z kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr w kwietniu 2016 r. awansowały na stanowiska doradców – poinformowała ta firma prawnicza.

Jak wyjaśnia kancelaria WKB, doradca (counsel) to „osoba, która jest uznanym i rozpoznawalnym ekspertem w swojej dziedzinie. Doradca samodzielnie prowadzi projekty, często kieruje lub współkieruje zespołem i uczestniczy w zarządzaniu kancelarią. Patrząc przez pryzmat ścieżki rozwoju jest to najczęściej etap na drodze do pozycji partnera”.

Agnieszka Chwiałkowska jest członkiem zespołu prawa zamówień publicznych oraz wspiera zespół projektów infrastrukturalnych. Doradza zamawiającym i wykonawcom w zakresie prawa zamówień publicznych, m.in. w branży energetycznej, transportowej oraz komunalnej. Jako ekspert od funduszy europejskich wspiera również klientów w sprawach związanych z ubieganiem się o przyznanie dotacji unijnych oraz ich rozliczaniem.

Ostatnio doradzała spółce Tauron Dystrybucja przy przygotowaniu oraz przeprowadzeniu przetargu na dostawę tzw. inteligentnych liczników AMI w ramach projektu Smart City Wrocław. Wspierała również MPK w Poznaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na budowę zajezdni tramwajowej Franowo. Przygotowywała dokumentację przetargową postępowań dotyczących wdrażania systemu gospodarki odpadami przez Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.

Jest radcą prawnym i absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Anna Wojciechowska współkieruje praktyką prawa spółek i ładu korporacyjnego oraz zespołem German Desk. Współpracuje również z zespołami fuzji i przejęć oraz prawa własności intelektualnej i TMT. Ma doświadczenie w obsłudze transakcji nabywania udziałów i akcji w spółkach kapitałowych oraz procesów restrukturyzacyjnych.

W WKB pracuje od 2013 r. Wcześniej przez 13 lat pracowała w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Ostatnio doradzała grupie Stock przy  estrukturyzacji działalności, a także EDF Polska przy wprowadzaniu jednolitych zasad ładu korporacyjnego oraz odkupie akcji od mniejszościowych akcjonariuszy. Doradzała również Panasonic Healthcare Holdings przy nabyciu od Bayer części biznesu dystrybucyjnego wyrobów medycznych.

Jest radcą prawnym i absolwentką polsko-niemieckich studiów na Wydziale Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu.

– Od kilku lat kancelaria WKB dynamicznie się rozwija w wielu obszarach doradztwa biznesowego. Praktyka prawa zamówień publicznych osiągnęła według rankingów status jednej z najbardziej uznanych w Polsce. Do tego sukcesu wieloletnią pracą przyczyniła się Agnieszka Chwiałkowska. Anna Wojciechowska miała ogromny wkład w zbudowanie praktyki prawa spółek oraz zespołu German Desk, a jej nominacja oznacza dalszy rozwój tych obszarów w kancelarii – skomentował awanse partner zarządzający Jerzy Baehr.

Były to już kolejne w tym roku promocje w tej kancelarii. W styczniu dwóch prawników, Jakub Jędrzejak i Jakub Pokrzywniak, zostało wspólnikami (partnerami equity), a dwoje innych Aleksandra Wędrychowska-Karpińska i Maciej Szambelańczyk awansowało ze stanowiska doradców na partnerów kancelarii.

jakub_jedrzejak

Jakub Jędrzejak jest członkiem zespołów fuzji i przejęć oraz postępowań upadłościowych i restrukturyzacji. Kieruje także praktyką bankowości i finansów. Specjalizuje się w obsłudze transakcji M&A. Doradza również przy finansowaniach, m.in. fuzji i przejęć oraz w przedsięwzięciach project finance oraz property finance. W kancelarii pracuje od 2004 r.

jakub_pokrzywniak

Jakub Pokrzywniak specjalizuje się w doradztwie dla firm z sektorów regulowanych. Współzarządza praktyką ubezpieczeniową oraz energetyczną Doradza w zagadnieniach prawa ubezpieczeń gospodarczych i prawa energetycznego oraz reprezentuje ich w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej. W kancelarii pracuje od jej powstania w 2004 r.

aleksandra_wedrychowska-karpinska

Aleksandra Wędrychowska-Karpińska zarządza zespołem prawa umów handlowych oraz współkieruje praktyką prawa własności intelektualnej i TMT. Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, prawie autorskim i konsumenckim. Doradza w zakresie prawa reklamy, ochrony domen internetowych, prawa prasowego, ochrony dóbr osobistych oraz czynów nieuczciwej konkurencji. Jest współzałożycielką kancelarii.

M.Szambelanczyk

Maciej Szambelańczyk jest ekspertem z zakresu prawa energetycznego, m.in. odnawialnych źródeł energii. Specjalizuje się również w doradztwie na rzecz przedsiębiorstw infrastrukturalnych oraz sektora komunalnego. W kancelarii pracuje od jej powstania w 2004 r.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl